Vojín Edward Luxford

Vojín Edward Luxford


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Edward James Luxford, syn stavitele, Job Luxforda, se narodil v Forest Row 1875. Edward byl jediným Jobovým synem, protože jeho bratr Maurice zemřel v roce 1886.

Na počátku 20. století byl Job Luxford prosperujícím obchodníkem. V roce 1904 koupil Highfields House v Forest Row. Brzy poté koupil Little Parrock Farm a jeho cihelnu na Shepherd's Hill. Job Luxford sloužil ve farních i krajských radách. Byl také předsedou Guardians of East Grinstead Union.

Job byl zarytým konzervativcem a popisoval liberály jako „spodinu země“. Když Charles Corbett, liberální kandidát vyhrál East Grinstead ve všeobecných volbách 1906, Job obvinil všechny své muže z hlasování pro liberály a propustil je, když se ráno po volbách hlásili do práce. Protože dobré dělníky nebylo snadné najít, později dal svým mužům práci zpět.

Po vypuknutí války v roce 1914 dosáhl Job Luxford sedmdesátých narozenin. Jako většina předních konzervativců ve městě Job naléhal na místní mladé muže, aby se připojili k armádě. Jedním z těch, kteří se přidali, byl jeho jediný syn Edward, kterému bylo nyní devětatřicet let. Edward se připojil k Royal Garrison Artillery. Edward Luxford byl zabit v akci na Ypresu 8. května 1918.

Byl jsem jedním ze strany, která se právě vrátila z návštěvy hrobu našeho chlapce ve Francii pod organizací pouti svatého Barnabáše. Jak to bylo krásné! Záhon asi 80 a více yardů dlouhý a 6 stop široký a na něm řada náhrobků. Pak mezi každou řadou je procházka asi 10 až 12 stop široká nejkrásnějším zeleným trávníkem tak hladká a rovná jako kulečníkový stůl. Bylo to krásné. Napočítal jsem čtyřicet osm kamenů za sebou a připadalo mi to jako prapor ve sloupu čet. Řekl jsem si: „Můj chlapče, často jsem si přál, abys byl pohřben poblíž nás. Ale teď, kdybych mohl, nechtěl bych, aby ses přestěhoval pod jakoukoli úvahu. Jsi na krásném místě mezi svými soudruhy, kteří s tebou bojovali a zemřeli . "


Příjmení: Luxford

Toto zajímavé příjmení má raný středověký anglický původ a je lokalizačně odvozeno od nějakého menšího, nezaznamenaného nebo nyní "lost " místa, o kterém se předpokládá, že se nacházelo v Sussexu, kvůli velkému počtu raných nahrávek v této oblasti. Odhaduje se, že od 12. století zmizelo sedm až deset tisíc vesnic a vesniček, a to v důsledku přirozených příčin, jako je černá smrt z roku 1348, při níž zahynula osmina populace, a rozšířené praxe vynuceného #34 a uzavření venkovských pozemků pro ovčí pastviny od 15. století. -> Placename se skládá ze středoanglického osobního jména "Luke, Luck ", které nakonec pochází z "Lucas ", latinské formy řeckého "Loucas ", muž z Lucania (region v Itálie) a střední angličtina "ford ", tedy brod, "Luke 's nebo Luck 's ford ". Mezi rané příklady příjmení patří: sňatek Edwarda Luxforda s Annes Homwodem 20. února 1559 v Hurstpierpoint, Sussex křest Tomsena, dcery Edwarda Luxforda, 1. dubna 1565, také v Hurstpierpoint a sňatek Richarda Luxforda a Alice Overy 8. července 1610 v St. Margaret 's, Westminster, Londýn. Rodinný erb je vyobrazen na modrém štítu, zlatém šípu mezi třemi zlatými kanci a spřaženými hlavami#39. Prvním zaznamenaným hláskováním příjmení je Thomas Luxford, který byl datován 6. února 1559, sňatek s Allesem Savadgem, v Hurstpierpoint, Sussex, za vlády královny Alžběty 1, známé jako "Dobrá královna Bess &# 34, 1558 - 1603. Příjmení byla nezbytná, když vlády zavedly osobní zdanění. V Anglii se tomu říkalo Poll Tax. V průběhu staletí se příjmení v každé zemi stále vyvíjela a často vedla k úžasným variantám původního pravopisu.

© Copyright: Název Origin Research 1980 - 2017


Princ Edward se narodil 16 let po svém nejstarším bratrovi

Pokud si myslíte, že princ Edward vypadá mnohem mladší než princ Charles, je to proto, že je. Je asi o 16 let mladší než jeho nejstarší sourozenec, který se narodil několik let za vlády královny Alžběty. Podle Britannica se princ Edward narodil 10. března 1964. Životopis ukázal, že se narodil na zámku Windsor v Londýně a „byl pokřtěn jako Edward Antony Richard Louis“ o několik měsíců později.

Jeho matka je známá tím, že občas něco otřese, a určitě to udělala při porodu svého nejmladšího dítěte. Podle Irish Independent se otcové obecně nepřipojili k matce na porodním sále podle královské tradice. V knize „Můj manžel a já: Příběh 70 let královského manželství“ však Ingrid Seward prozradila, že manžel královny, vévoda z Edinburghu, byl ve skutečnosti prvním královským otcem v moderní historii, který byl svědkem narození jeho dítě.

„Královna, do té doby ve věku 37 let, ho požádala, aby tam byl, horlivě četla ženské časopisy, které zdůrazňovaly důležitost zapojení otců do porodu a tato myšlenka ji fascinovala,“ řekl Seward (prostřednictvím Irish Independent).


Soukromý život Edwarda IV

Soukromý život Edwarda IV, John Ashdown-Hill, Amberley Publishing, 2016, 336pp., & Pound20 hard, ISBN 978-1-4456-5245-0.

Dr. John Ashdown-Hill, ústřední postava projektu Hledáme Richarda a proslulý historik Richarda III. Se zvláštním talentem dostat se za mytologii historie, nyní zaměřuje svou pozornost na nejstaršího bratra Richarda a rsquose, Edwarda IV. Rozmotává složitou síť příběhů o soukromém životě Edwarda & rsquose a mdash, z nichž mnohé mají svůj původ v kronikách napsaných po roce 1485 & mdash diskutujících o pravdě za pověstí Edwarda a rsquose. Měl Edward mnoho milenek? Vyprodukoval mnoho parchantů? Kdo byla jeho legální manželka? A co způsobilo předčasnou smrt Eleanor Talbotové?

Od chvíle, kdy se stala veřejnou, byla opakovaně zpochybňována platnost manželství Edwarda a rsquos s Elizabeth Widville, krásnou vdovou po lancastrianském rytíři. To znepokojilo Elizabeth Widville a měla strach, že přijde o korunu a že její děti od krále nikdy neuspějí na trůnu. Ale po Edwardově a rsquosově neočekávané smrti v dubnu 1483 biskup veřejně oznámil, že si předtím vzal krále za lady Eleanor Talbotovou. Výsledkem bylo, že děti Edwarda a rsquos od Elizabeth, včetně jeho nejstaršího syna a následníka trůnu Edwarda, byly poté prohlášeny za nelegitimní, což z bratra Edwarda a rsquose Richarda udělalo legitimního následníka trůnu. Později byla předložena tvrzení, že Edward měl mnoho milenek a zanechal po sobě mnoho nemanželských dětí, ačkoli současné kroniky o této záležitosti mlčí.


Trpělivost (Luxford) vpřed (přibližně 1658)

Odkaz: DAN/1242-1245 Název: Listina, která vede používání Fine (a kopie), Fine (a kopie) Popis: Mezi (a) Thomasem Luxfordem z Randalls v Hurstpierpoint a nyní z Glanvill, co. Hants., Gent. a Mary, jeho w., John Forward z Ifordu, úředník a Patience, jeho manželka, jedna z dcer Thomase Luxforda od Patience Middleton, jeho pozdní manželka, Barbara Luxford, také d. Thomas a Patience, John Whitepaine z Hurstpierpoint, pán. a Elizabeth, jeho w. b) Edward Burry z Lancingu, pane. (c) William Marchant z Hurstpierpoint, yeo. d) Robert Whitpaine z Hurstpierpoint, jo. Země zvané Randalls, pole Isacke, Breaches, Haselcroft, medovina Lyes, Fielders Field v Hurstpierpoint (123a.), Země zvané Little Clayes, Great Clayes, pozemek orné půdy (23a.) Na E. strana velkých Clayů, země zvané Riddens, 3 pozemky zvané Lawnes, rybník zvaný Foxhole rybník, 1a. půdy ležící na N. straně rybníka (132a.) pozdní pozemek panství Dannyho, anuita 20 marek z parku Dany, kde stálo velké dřevo, 1 renta 6s. 8d. vydávání z Borwash meade v Hurstpierpoint. Pokuta se vybírá od (a) do (b). Přestávky mají být k použití (c), pole Isacke, Lyes meade, Hazlecroft a anuita 6s. 8d. k použití Johna Whitpaina. Zbývající část prostor má být využita podle (b) a anuita 20 £ pro použití (d). Svědci: Richard White, Samuel Brewer, John Hill, Robert Hitch. Datum: 27. května 1685


Anzacs: Druhá světová válka

Austrálie vstoupila do druhé světové války krátce po invazi do Polska a vyhlásila válku Německu dne 3. září 1939. Austrálie se navíc poprvé v postkoloniální historii dostala pod přímý útok. Jeho ztráty z nepřátelské akce během války bylo 27 073 zabito a 23 477 zraněno.

Austrálie bojovala dvě války mezi lety 1939 a 1945, jedna proti Německu a Itálii jako součást válečného úsilí Britského společenství, a druhá proti Japonsku ve spojenectví s USA a Británií. Od roku 1942 do začátku roku 1944 hrály australské síly klíčovou roli v Pacifiku Válka, která tvoří většinu spojeneckých sil po většinu bojů v jihozápadním Pacifiku.

Austrálie vstoupila do války proti Německu dne 3. září 1939, krátce poté, co Británie vyhlásila válku, když vypršelo její ultimátum pro odstoupení Německa z Polska. Vláda Austrálie věřila, že, jak řekl předseda vlády Robert Menzies, „Británie je ve válce, proto je Austrálie ve válce“, a požádala Londýn, aby Německu oznámil, že Austrálie je přidruženým státem Spojeného království. Australská podpora války byla primárně poskytována na důvody, že její zájmy byly neoddělitelně spjaty se zájmy Británie a že britská porážka by zničila systém imperiální obrany, na který se Austrálie spoléhala při zabezpečení proti Japonsku.

Hlavní jednotky AIF byly zvýšeny v letech 1939 až 1941. 6. divize byla zformována v říjnu a listopadu 1939 a počátkem roku 1940 se vydala na Blízký východ, aby dokončila výcvik a získala moderní vybavení poté, co britská vláda ujistila australskou vládu, že Japonsko ne představují bezprostřední hrozbu. Bylo plánováno, že se divize připojí k britskému expedičnímu sboru ve Francii, až budou její přípravy dokončeny, ale to se nestalo, protože Francie byla dobyta dříve, než byla divize připravena. V první polovině roku 1940 byly postaveny další tři pěší divize AIF (7. divize, 8. divize a 9. divize) a také velitelství sboru (I. sbor) a četné podpůrné a servisní jednotky. Všechny tyto divize a většina podpůrných jednotek byly nasazeny v zámoří v letech 1940 a 1941. Obrněná divize AIF (1. obrněná divize) byla také vznesena na začátku roku 1941, ale nikdy neopustila Austrálii.

Bombardování Darwina 19. února 1942 bylo prvním a největším jediným útokem, který na Austrálii provedla cizí mocnost. V tento den zaútočilo 242 japonských letadel na lodě v Darwinově přístavu a na dvou městských letištích ve snaze zabránit spojencům v jejich použití jako základen k napadení invazí Timoru a Javy. Město bylo jen lehce bráněno a Japonci způsobili těžké ztráty spojeneckým silám, další oblasti Darwinu také utrpěly určité škody a došlo k řadě civilních obětí.

Japonský nálet nebyl jako útok na Pearl Harbor v tom, že byl proti národu, který již Japonsku vyhlásil válku (8. prosince 1941). Bylo to podobné útoku na Pearl Harbor v tom, že to byl úspěšný letecký překvapivý útok na námořní cíl, který byl pro Austrálii velkým šokem. Ačkoli Darwin byl méně významným vojenským cílem, bylo tam shozeno více bomb než na Pearl Harbor. Australská vláda bagatelizovala škody z náletů na Darwina a věřila, že její zveřejnění by pro Australany představovalo významnou psychologickou ránu, protože nálety byly prvním a největším z téměř 100 náletů proti Austrálii v letech 1942–43.

Do konce války sloužil v ozbrojených silách téměř milion Australanů, jejichž vojenské jednotky bojovaly především v Evropě, severoafrické kampani a jižním Pacifiku.

Malajská kampaň byla kampaň vedená spojeneckými a osovými silami v Malajsku, od 8. prosince 1941 do 31. ledna 1942 během druhé světové války kampani dominovaly pozemní bitvy mezi armádními jednotkami britského společenství a japonskou císařskou armádou s menšími potyčkami na začátku kampaně mezi jednotkami společenství a thajskými silami. Pro britské, indické, australské a malajské síly bránící kolonii byla kampaň totální katastrofou.

Bitva je pozoruhodná tím, že Japonci používají cyklistickou pěchotu, která vojákům umožňovala nést více vybavení a rychle se pohybovat hustým terénem džungle. Royal Engineers, vybavení demoličními náložemi, během ústupu zničilo přes sto mostů, což Japonce nijak nezdrželo v době, kdy Japonci dobyli Singapur, utrpěli 9600 obětí

Bitva o Singapur, známá také jako Pád Singapuru, se odehrála v jihovýchodním asijském divadle druhé světové války, kdy Japonská říše napadla spojeneckou pevnost Singapur, Singapur byl hlavní britskou vojenskou základnou na jihovýchodě Asie a přezdívalo se mu „Gibraltar Východu“, boje v Singapuru trvaly od 8. do 15. února 1942.

Výsledkem bylo zajetí Singapuru Japonci a největší kapitulace britského vojenského personálu v historii, asi 80 000 britských, indických a australských vojáků se stalo válečnými zajatci a připojilo se k 50 000 zajatým Japonci v dřívější malajské kampani

V lednu 1942, před kapitulací, byly eskadry Royal Australian Air Force (RAAF) evakuovány a válečné lodě Royal Australian Navy (RAN) nařízeny opustit Singapur, zbylých 65 sester australské armády umístěných v Singapuru bylo rovněž nařízeno evakuovat na palubu SS Vyner Brook, britská loď, jejich kolegové, kteří se plavili předchozí den, všichni dorazili bezpečně domů.

SS Vyner Brook zasáhl přímý zásah japonských bombardérů a ti, kteří přežili, se dostali na břeh na ostrov Banka v průlivu mezi Sumatrou a Bankou, civilisté, ranění vojáci a zdravotní sestry Japonců a na pláži byli zastřeleni pouze jedním strojem sestra přežila, Vivian Bullwinkel

Do roku 943 zůstalo pouze 2 500 australských vězňů, ostatní byli transportováni v „pekelných lodích“, které měly být použity jako nucené práce na thajsko-barmské železnici a v ocelárnách, měděných a uhelných dolech na Tchaj-wanu, Barmě, Borneu a v Japonsku.Podmínky v Changi byli nepopsatelní, jídla bylo málo, endemické choroby, převládalo mučení a stětí.

Spojenecké jednotky osvobodily Changi 5. září 1945, následovalo bezpodmínečné kapitulace Japonci 2. září 1945.

Po pádu Singapuru se australská vláda a mnoho Australanů obávalo, že Japonsko napadne australskou pevninu, Austrálie byla špatně připravena čelit takovému útoku, protože Královskému australskému letectvu (RAAF) chyběla moderní letadla a Královské australské námořnictvo (RAN) ) byl příliš malý a nevyvážený, aby dokázal čelit japonskému císařskému námořnictvu.

V první bitvě u Kokody byli obránci špatně vyškoleni, v menšině a bez zdrojů, odpor byl takový, že podle zachycených dokumentů Japonci věřili, že porazili sílu více než 1200 sil, když ve skutečnosti čelili pouze 77 australských vojáků.

Zatímco kampaň Gallipoli první světové války byla první vojenskou zkouškou Austrálie jako nového národa, boje během kampaně Kokoda představují poprvé v historii národa, že byla přímo ohrožena jeho bezpečnost. Ačkoli se od té doby stalo uznáváno, že invaze do Austrálie nebyla možná, nebo dokonce plánovaná Japonci, v té době v Austrálii panovalo velmi skutečné přesvědčení, že je to možné, a proto se kampaň Kokoda začala objevovat některými jako bitva, která „zachránila Austrálii“, v důsledku čehož se v rámci kolektivní australské psychiky kampaň a zejména role 39. praporu stala klíčovou součástí moderních pojmů legendy Anzac.

Fuzzy Wuzzy Angels byl název, který dali australští vojáci skupině lidí z Papuy Nové Guiney, kteří během druhé světové války pomáhali a doprovázeli zraněné australské jednotky po Kokodově stezce, „Fuzzy-Wuzzy“ původně používali britští vojáci v 19. století jako název pro válečníky Hadendoa na pobřeží Rudého moře v Súdánu a odkazující na jejich propracované účesy s máslem, Fuzzy Wuzzy Angels byly pojmenovány jak pro své kudrnaté vlasy, tak pro užitečnou roli. 4000 australských životů bylo ztraceno v kampani „Spekuluje se, že kdyby nebylo pomoci Fuzzy Wuzzy Angels, bylo by toto číslo mnohem větší.

Napsal australský bagr

"Nosili nosítka přes zdánlivě neprůchodné bariéry, s pacientem přiměřeně pohodlným, péče, kterou pacientovi věnují, je velkolepá. Pokud noc najde nosítka stále na trati, najdou rovné místo a postaví nad pacientem úkryt, přinese mu co největší pohodlí, přinese mu vodu a nakrmí ho, pokud bude k dispozici jídlo, bez ohledu na jejich vlastní potřeby, spí čtyři na každé straně nosítek a pokud se pacient v noci pohne nebo vyžaduje pozornost, je to dané okamžitě, to byly skutky „Fuzzy Wuzzy Angels“ - pro nás! “

Fuzzy Wuzzy Angels nikdy neopustili žádného známého zraněného vojáka, a to ani během těžkých bojů, od Anzac Day 2007 byli naživu pouze tři Fuzzy Wuzzy Angels, v červenci 2007 vnuci australských vojáků z druhé světové války a vnuci Fuzzy Wuzzy Angels se zúčastnili „Kokoda Challenge“.

Během války bylo zajato necelých 29 000 Australanů, pouze 14 000 z 21 467 australských zajatců zajatých Japonci přežilo zajetí, většina úmrtí v zajetí byla způsobena podvýživou a nemocemi.

S 8 000 Australany zajatými Německem a Itálií bylo obecně zacházeno v souladu s Ženevskými konvencemi, většina těchto mužů byla zajata během bojů v Řecku a na Krétě v roce 1941, přičemž další největší skupinou bylo 1400 letců sestřelených nad Evropou, jako ostatní západní spojenecké válečné zajatce, byli Australané drženi ve stálých táborech v Itálii a Německu, protože válka se blížila ke konci, Němci přesunuli mnoho vězňů do nitra země, aby jim zabránili v osvobozování postupujícími spojeneckými armádami. Tyto pohyby byly často prováděny nucenými pochody za drsného počasí a vedly k mnoha úmrtím, po masovém útěku ze Stalag Luft III v březnu 1944 byli také popraveni čtyři Australané. Zatímco australští vězni utrpěli v německém a italském zajetí vyšší úmrtnost než jejich protějšky v první světové válce, to bylo mnohem nižší než míra trpěl pod japonskou internací.

Stejně jako ostatní spojenecký personál zajatý Japonci, většina z tisíců Australanů zajatých v prvních měsících roku 1942 při dobytí Malajska a Singapuru, NEI a Nová Guinea byly drženy v drsných podmínkách, Australané byli drženi v táborech po celé Asii -Tichomořská oblast a mnozí vydrželi dlouhé plavby v hrubě přeplněných lodích, zatímco většina australských válečných zajatců, kteří zemřeli v japonském zajetí, byla obětí úmyslné podvýživy a nemocí, stovky jejich stráže úmyslně zabily.

Barma-thajská železnice byla nejznámější ze zkušeností válečných zajatců, protože v letech 1942 a 1943 na ní pracovalo v různých dobách 13 000 Australanů spolu s tisíci dalších spojeneckých válečných zajatců a Asiatů odvedených Japonci, zemřelo zde téměř 2 650 Australanů, tisíce Australanů Váleční zajatci byli také posláni na japonské domovské ostrovy, kde pracovali v továrnách a dolech v obecně drsných podmínkách. Zajatci držení v táborech na Ambonu a na Borneu utrpěli nejvyšší úmrtnost 77 procent těch, kteří byli na Ambonu, zemřelo a několik z 2500 australských a britských vězni na Borneu přežili, téměř všichni byli zabiti přepracováním a sérií pochodů smrti v roce 1945.

Zacházení s válečnými zajatci přimělo mnoho Australanů zůstat po válce vůči Japonsku nepřátelští, australské úřady vyšetřovaly zneužívání spojeneckých válečných zajatců v oblasti odpovědnosti jejich země po válce a mezi těmi, které soudili Australané, byli strážci, o nichž se věřilo, že s nimi týrali špatně. -spravoval procesy s válečnými zločiny.

Když vypukla druhá světová válka, sestry se opět dobrovolně hlásily, motivované smyslem pro povinnost nakonec sloužilo asi 5 000 australských sester na různých místech, včetně Blízkého východu, Středomoří, Británie, Asie, Pacifiku a Austrálie. Sedmdesát osm zemřelo, někteří nehodou nebo nemocí, ale většinou v důsledku nepřátelské akce nebo během válečných zajatců.

AANS byla zpočátku jedinou službou pro ženy. Ošetřovatelská služba Royal Australian Air Force (RAAFNS) byla založena v roce 1940 a Royal Australian Navy Nursing Service (RANNS) v roce 1942. Ale AANS zůstala zdaleka největší a také většinu těch, kteří sloužili v zámoří.

Na konci války byly ošetřující sestry pověřeny jako důstojnice, ačkoli mnohé se nerady vzdávaly svých tradičních titulů „sestra“ a „matrona“. Ještě jim nebyl přidělen stejný status a plat jako mužským důstojníkům.

Nancy Grace Augusta Wake AC GM Narozena v Roseneath, Wellington, Nový Zéland v roce 1912 sloužila jako britská agentka během pozdější části druhé světové války. Stala se vůdčí osobností v maquistických skupinách francouzského odboje a byla jednou z nejvíce zdobených spojeneckých služebnic války. Po pádu Francie v roce 1940 se stala kurýrem francouzského odboje a později se připojila k únikové síti kapitána Iana Garrowa. V roce 1943 byla Wake nejhledanější osobou gestapa s cenou 5 milionů franků na hlavě.

Po dosažení Británie se Wake připojil k Special Operations Executive. V noci z 29. na 30. dubna 1944 byl Wake sesazen padákem do Auvergne a stal se prostředníkem mezi Londýnem a místní maquisskou skupinou v čele s kapitánem Henri Tardivatem v Forest of Tronçais. Od dubna 1944 až do osvobození Francie bojovalo jejích 7 000+ maquisardů s 22 000 vojáky SS, což způsobilo 1400 obětí, přičemž samotných zabilo jen 100.

Wake byl jmenován Chevalierem (rytířem) Čestné legie v roce 1970 a v roce 1988 byl povýšen na důstojníka Čestné legie.

Zpočátku odmítla nabídky vyznamenání z Austrálie a řekla: „V poslední době byl návrh, že bych řekl vládě, aby mohly své medaile nalepit tam, kde si opice strčila ořechy. Jde o to, že když mi dají medaili hned, Nebyla by to láska, takže po nich nic nechci. Až v únoru 2004 Wake obdržel Společníka Řádu Austrálie.

V dubnu 2006 jí bylo uděleno nejvyšší vyznamenání Asociace královských novozélandských navrácených a služeb, RSA Badge in Gold. Medaile Wake jsou vystaveny v galerii druhé světové války v australském válečném památníku v Canbeře.

Dne 3. června 2010 byl na Oriental Parade ve Wellingtonu na Novém Zélandu poblíž místa jejího narození odhalen „dědičný pylon“ vzdávající poctu Wakeovi - Prameny


Skutečný příběh Zachraňte vojína Ryana

Mémoire & amp; Data Frederick “Fritz ” Niland

Po vstupu do armády byli bratři Fritz, Bob, Preston a Edward Niland z Tonawandy v New Yorku rozprostřeni mezi různé jednotky s Fritzem a Bobem v 501. a 505. výsadkové kojenecké jednotce, Preston ve 22. pěší a Edward v Letectvo.

16. května 1944, necelý měsíc před dnem D, byl Edward Niland zajat Japonci. Padákem spadl do džungle v Barmě, ale minul svou značku. Ačkoli se mu na chvíli podařilo jim uniknout, byl zajat Japonci a přiveden do P.O.W. tábor v Barmě. Poté, co vyskočil ze svého B-25, zbytek jeho týmu už o něm nikdy neslyšel a předpokládal, že byl zabit v akci.

V den D byl Bob Niland zabit v Normandii při útoku na pláže s 505. výsadkovým plukem, 82. výsadkovou divizí. Zemřel jako hrdina a dobrovolně zůstal pozadu s dalšími dvěma muži a zadržel německý postup, zatímco zbytek jeho týmu utekl. Jejich plán dokázal Němce zpomalit, ačkoli Bob byl nakonec zabit při obsluze svého kulometu.

Následujícího dne byl Preston zabit po útoku na pláž Utah. Byl schopen přežít útok na pláž a dostal se dál do vnitrozemí, ale byl smrtelně zraněn při pokusu zachytit baterii Crisbecq, která potopila americký torpédoborec.

Zprávy o úmrtí Boba a Prestona a#8217, stejně jako o Edwardově předpokládané smrti, rychle uběhly a vláda se rozhodla rodinu informovat. Paní Nilandová obdržela všechna tři oznámení ve stejný den. Jedinou útěchou jí byl dopis od Fritze, který se chlubil příběhy, které měl po válce.

“Otci ’s Příběhy španělsko-americké války se budou muset posadit na zadní sedadlo, až se vrátím domů, ” napsal. Zdálo se, že o svých bratrech ’ osudech nic neví.

Když ministerstvo války uslyšelo, že tři ze čtyř bratrů zahynuli, rozhodli se, že zbývajícího bratra je třeba přivést domů - přesně jako ve filmu.

Paramount Pictures Matt Damon jako vojín Ryan v Zachraňte vojína Ryana.

V případě Fritze Nilanda měl otec Francis Sampson, kaplan 501. pluku, za úkol najít Fritze a zajistit, aby se dostal domů.

Po D-Day se Fritz vydal na místo 82. výsadkové v naději, že se setká s Bobem, jen aby se dozvěděl, že jeho bratr byl zabit. Ale díky Sampsonovi, který ho ’d vystopoval, se Fritz také dozvěděl, že teď půjde domů.

Fritz byl poslán do Anglie, poté zpět domů do New Yorku, kde působil jako M.P. po zbytek války. Zpátky doma Fritz a jeho rodina truchlili nad ztrátou svých bratrů, ale pak dostali jednu dobrou zprávu.

V květnu 1945 obdrželi Nilandové zprávu, že Edward, údajně mrtvý, byl ve skutečnosti nalezen živý poté, co byl osvobozen tábor, kde byl držen v Barmě. Nyní byl druhý bratr Niland na cestě domů.

Ačkoli nyní bylo jen o polovinu méně bratrů Nilandů, než tomu bylo na začátku války, ti dva, kteří zůstali, strávili mnoho ze svých zbývajících desetiletí společně bydlením doma v Tonawandě v New Yorku.


Proč je dnes rasistická historie školních poukázek důležitá

V pondělí senátorka státu Massachusetts Elizabeth Warrenová napsala ostrý dopis zvolené prezidentce Donaldu Trumpovi a rsquosovi o výběru ministryně školství Betsy DeVosové s dotazem, zda má odborné znalosti pro řízení oddělení. Mezi Warren & rsquos mnoho kritik DeVos & rsquo rekord   & mdash  her neznámé názory na mnoho aspektů vysokého školství a občanských práv, například   & mdash  Warren také zmínil & ldquoracially nabitou historii & rdquo programů voucherů.

& ldquo Poté, co Brown v. Board of Education a soudem nařízená segregace veřejných škol, mnoho jižních států zavedlo systémy voucherů, které umožnily bílým studentům opustit vzdělávací systém a vzít s sebou dolary daňových poplatníků, což zdecimovalo rozpočty okresů veřejných škol. Dnešní systémy poukazů & rsquos mohou být stejně škodlivé pro rozpočty veřejných škol, protože často opouštějí školní obvody s menším financováním pro výuku nejvíce znevýhodněných studentů a zároveň přivádějí soukromé dolary na nezodpovědné soukromé školy, které se neřídí stejnými standardy akademických nebo občanských práv jako veřejné školy. & rdquo

Po Nejvyšším soudu USA a rsquos Brown v. Board of Education rozhodnutí, několik jižních států přijalo odpor k integraci otevřením soukromých škol, které se staly známými jako & ldquosegregation academy. & rdquo Guvernéři ve Virginii a Severní Karolíně podpořili uzavření celých školních čtvrtí, kterým bylo nařízeno integrovat a používat soukromé školní poukázky jako způsob tlačit proti integraci.

Erica Frankenberg, docentka na katedře studií vzdělávací politiky na College of Education na Pennsylvania State University, uvedla, že ačkoli byli bílí studenti zasaženi uzavíráním okrsků, měli mnohem více vzdělávacích příležitostí než černé rodiny, které zůstaly bez školní čtvrti.

& ldquoPředstavte si všechny veřejné školy v okrese, který se na rok nebo dva zavře a nebude mít školu, kam by mohly chodit děti, & rdquo Frankenburg. Zjevně pro rodiny, které neměly prostředky, které patřily převážně černé komunitě, protože neměly sílu a peníze na financování vlastních škol, vyvstala otázka, co děláte se svými dětmi a jak je stále vzděláváte ? & rdquo

& ldquo Otázkou bylo, co děláte se svými dětmi a jak je stále vzděláváte? & rdquo

Ve Virginii navrhl guvernér Thomas B. Stanley Stanleyův plán, který byl přijat v roce 1956. Umožnil guvernérovi zavřít jakoukoli školu na základě segregačního řádu, dal státu schopnost udržet financování z desegregovaných škol a poskytl granty a školné dotace studentům, aby byly okresy oddělené. Byla to součást Massive Resistance, strategie, kterou používal senátor Virginie Harry Byrd a další političtí představitelé Virginie proti úsilí o integraci škol. V polovině 60. let byl Massive Resistance na poslední dech, protože americký nejvyšší soud jej prohlásil za protiústavní, ale školné financované z daní pro studenty, kteří chtěli opustit veřejné školy a navštěvovat soukromé školy, pomohlo udržet segregaci.

Známky školní segregace jsou stále viditelné v Prince Edward County, kde kraj zavřel veřejné školy, než aby vyhověl desegregaci. Míra negramotnosti je vyšší než státní průměr a počet studentů ve škole stále klesá, jak napsala Kristen Green v The Atlantic. Green vysvětlil, že soukromé školy bez hřišť a bufetů ukazují, jak daleko jsou bílí rodiče ochotni zajít, aby udrželi segregaci.

Frankenberg řekl, že volba konzervativců použít kontext občanských práv k ospravedlnění svého přístupu volného trhu ke zlepšování škol neodpovídá realitním poukazům a rsquo efektu na studenty barev dnes. Tvrdí také, že někteří zastánci poukazů tvrdili, že myšlenka poukazů poskytujících školní trh a mdash, kterou Milton Friedman představil v padesátých letech minulého století, neohrozí práva černých studentů na kvalitní vzdělání, jak dnes podporovatelé poukazů tvrdí.

& ldquo V & rsquo50s a & rsquo60s na jih by řekli, že Afroameričané mohou svobodně jít kamkoli chtějí i se svým voucherem   & mdash  , který nebyl poskytován na rasovém základě. Možná to tak bylo, ale neexistovaly žádné soukromé školy, které by v době rozkvětu odporu přijaly afroamerické studenty tenkrát, & rdquo Frankenberg řekl. &ldquoSo there is this assumption that there will be a market and the market will solve the problem but it only effectively did for one group of students and on a segregated basis. Vouchers and the market provided a barrier for African Americans to continue their education. We have quite frankly very similar things happening today.&rdquo

North Carolina, has had a voucher program since 2014, which is opposed by the North Carolina NAACP. In 1964, there were 83 private schools with a total enrollment of 9,500 students in the state, according to NC Policy Watch, a public policy think tank in North Carolina. But when the government really began to enforce school segregation, from 1968 to 1974, the number of private schools increased from 174 to 263 schools with more than 50,000 students. As of 2014, many private schools in neighborhoods where the majority people are African American were 95-percent to 99-percent white, according to NC Policy Watch.

The North Carolina NAACP noted this history of segregation in its brief challenging the constitutionality of North Carolina&rsquos voucher program. In 1956, the North Carolina General Assembly&rsquos education committee said it was be &ldquofoolhardy&rdquo to defy the U.S. Supreme Court, but defended segregation in its committee report. The report read, &ldquoIf the prevails ignorance in either race, our economy will stall, our society will seethe, and our democracy will degenerate&hellip Children do best in a school with their own race.&rdquo

The governor urged the legislature to do everything it could, legally, to prevent white students from attending integrated schools. In turn, legislators allowed school districts that were ordered to desegregate to close all of its schools and gave vouchers to students in those districts so that they could attend private schools. The North Carolina NAACP argues that the current voucher plan deprives both private school students and public school students of a racially diverse student body.

These kinds of efforts to resist desegregation were eventually recognized as unconstitutional, but not before they significantly hampered the enforcement of school integration and left a permanent mark on those communities. Voucher plans as they exist now, however, also work to exacerbate segregation, even though that may not be the intention of the policy. Qualitative studies looking at white, affluent parents find that they tend to choose schools based on the reputation of people they know, who are like themselves, rather than basing school choice on visits to the school or publicly available data on the school. These studies also show that white families are more likely to leave the traditional public school system or school zones that have higher proportions of students of color.

&ldquoIt&rsquos easy to see how it looks like an answer. But it&rsquos not a real answer.&rdquo

Thus, schools competing for these white, more affluent families have incentives to keep disadvantaged students out of their schools. In cases of school choice programs where students have free transportation and schools have diversity goals and outreach programs, integrated schools are easier to achieve. But without those protections, school choice does not promote better opportunities for students of color, according to Frankenberg and University of California, Los Angeles distinguished research professor Gary Orfield&rsquos 2013 book, Education Delusions? Why Choice Can Deepen Inequality and How to Make Schools Fair.

In addition to creating incentives for advantaged families to leave public schools, school choice programs don&rsquot provide enough money to truly benefit low-income families, Frankenburg said, because the private school tuition is often much higher than what is offered through vouchers. North Carolina&rsquos average school voucher value is $4,116.

&ldquoIf you want the market to work, you have to provide the market rate, and that&rsquos not something any governmental program has done on a large-scale basis,&rdquo Frankenberg said. &ldquoYou can&rsquot presume schools are going to accept kids, especially kids with special educational needs. If they don&rsquot want to, they don&rsquot have to. And then you also have the issue of the voucher often not being enough for the tuition. It&rsquos easy to see how it looks like an answer. But it&rsquos not a real answer.&rdquo

Drastic education cuts could be coming under Trump

The U.S. Department of Education probably won&rsquot be abolished, but will it be effective?

To be sure, there were advocates of vouchers who were concerned about issues of access to education for disadvantaged students in the 1960s and 1970s, such as Christopher Jencks, Theodore Sizer, and Phillip Whitten. James Forman Jr., professor of law at Yale Law School, explained that history in his 2005 Georgetown Law Journal piece on school choice.

The idea of seeking alternatives to public schools, especially schools where there were black teachers for black students, was championed by community control advocates on the left, Forman wrote. Sizer and Whitten wrote, &ldquoA Proposal for a Poor Children&rsquos Bill of Rights&rdquo for Psychology Today, which explained that vouchers could &ldquoweight the education scales in favor of the poor for the next generation&rdquo under the right conditions. One part of the proposal required that supplementary grants should be large enough that schools were motivated to compete for it. American Federation of Teachers President Albert Shanker argued Jencks&rsquo voucher proposal, which introduced the idea of bonus vouchers to promote integration, would be watered down and eventually morph into the conservative model for vouchers. Conservatives weren&rsquot on board either, since they wanted a model with fewer regulations.

With those efforts&rsquo emphasis on better civil rights protections, the Trump&ndashDeVos approach to vouchers doesn&rsquot have a connection to the &rsquo60s and &rsquo70s vision for school choice, Frankenberg said.

&ldquoThere have been some cases of people using vouchers for more civil rights aims but by and large, when I look at DeVos and Trump&rsquos platform, I think of Milton Friedman,&rdquo she said. &ldquoWhen you look at his writings, there are so many strong echoes of what I see in the platform right now.&rdquo


Who’s to Blame for Private Eddie Slovik’s Death?

On January 31, 1945, Eddie D. Slovik was executed for desertion—the only U.S. soldier of the war to suffer that fate. His story inspired a popular book and a film in which actor Martin Sheen portrays the private in his final moments.

Joseph Connor
August 2018

Private Eddie Slovik, executed for desertion in 1945, has been memorialized in print and film as an unwitting sufferer of a cruel army. A deeper look, though, reveals a different story.

Private Eddie D. Slovik was the last American soldier shot for desertion in 1944. (NBC/Photofest)

t was August 1944, and the 24-year-old replacement’s knees turned to jelly as he experienced artillery fire for the first time on his way to his new outfit. He devised a bold plan to make sure it never happened again. His scheme worked so well that he never again heard enemy fire, but the price Private Eddie D. Slovik paid for that silence was higher than he had bargained for, as he became the only American soldier shot for desertion since the Civil War.

Slovik’s story remained largely unknown until 1948, when journalist and navy veteran William Bradford Huie uncovered it while researching an article, “Are Americans Afraid to Fight?,” for Svoboda časopis. Huie followed the article with a bestselling 1954 book, The Execution of Private Slovik, later made into a television movie that attracted a record audience. The book and 1974 film portray Slovik as a victim railroaded by callous army commanders itching to make an example of some sad sack as a way to deter desertions in the wake of the brutal Battle of the Bulge. Huie’s account has become the popular narrative.

As a prosecutor for 27 years with experience in death-penalty cases, I studied the Slovik trial record closely and found the popular narrative to be more of a good story than accurate history. The army, in fact, tried multiple times to give Slovik an out. The finger of blame for the private’s execution, I learned, points in a surprising direction.

EDWARD DONALD SLOVIK had a troubled life from a young age. Born in Detroit on February 18, 1920, he dropped out of school at 15. Before his 21st birthday, Slovik—at five foot six and 138 pounds, an unimposing figure—had been put on probation five times for burglary and assault, sentenced to jail twice, and had served time in a Michigan prison. Paroled in April 1942, Slovik met Antoinette Wisniewski, a brown-eyed, dark-haired bookkeeper five years his senior, and they wed on November 7, 1942. Slovik rode the wartime manufacturing boom, securing a well-paying job as a shipping clerk at the DeSoto division of Chrysler and largely keeping out of trouble.

To Slovik, the war looked like someone else’s problem. Although the army drafted men with criminal records, it did not consider those on parole. So Slovik was safe from the draft—for a time. But on October 22, 1943, the Michigan Parole Board discharged him he was inducted into the army on January 3, 1944.

Slovik hated being a soldier. “It’s just like being in jail. Only in jail it isn’t this bad,” he complained to his wife in a letter from Camp Wolters, Texas. He was already plotting to avoid combat. “I’m not trying to learn anything cause if you’re too smart or too good they’ll send you overseas,” he wrote her. Slovik must have learned something, though, because on July 25, 1944, the army shipped him to England and then to the Third Replacement Depot in France. “I don’t know why the hell I’m cleaning this rifle,” he mused to a buddy during the voyage to Europe. “I never intend to fire it.”


After a troubled youth, Slovik worked to get his life on track. Paroled in April 1942, he married Antoinette Wisniewski that November and took a factory job before the army called him up. (Arella Studio)

On August 25, 1944, Slovik and 14 other replacements were sent to join Company G, 109th Regiment, 28th Division, located near Elbeuf, France. It was a somber three-hour truck ride as the men passed burned-out vehicles from the recent fighting in the Falaise Gap.

When they arrived at about 11 p.m., Elbeuf was under shellfire, so the men dug in outside the city. The barrage lifted a half hour later, and the replacements were ordered into town to meet up with Company G. A nervous and trembling Slovik, however, stayed behind in his foxhole. In the confusion of the nighttime movement, no one from his new company had even realized he was missing.

The 109th moved out the next day, replaced by the 13th Canadian Provost Corps, a military police outfit. Slovik befriended the Canadians, as did Private John P. Tankey, another 109th replacement, who had simply gotten lost in the previous day’s shuffle. For the next six weeks, Slovik and Tankey made themselves useful, driving trucks, cooking, and guarding German prisoners.


The aftermath of Falaise Gap fighting terrified Slovik en route to his post with the 109th Regiment. When the 109th moved out to Elbeuf, France, he stayed behind with the Canadians. (Bettmann/Getty Images)

They might have stayed with the Canadians for the war’s duration, but a new commander arrived in early October. He wondered about the two Yanks and contacted the 109th. On October 8, 1944, the 109th retrieved Slovik and Tankey and returned them to Company G, now stationed near Rocherath, Belgium.

Soldiers often got separated from their units, so no questions were asked when Slovik and Tankey returned. Tankey fought with the company until he was wounded on November 5, 1944. But Slovik had other ideas.

He asked company commander Captain Ralph O. Grotte if he would be court-martialed for staying behind in his foxhole on August 25. When Grotte said he would check, Slovik demanded a court-martial. An hour later, he asked Grotte, “If I leave again, will it be desertion?” Grotte answered affirmatively.

Slovik’s intent was obvious, and the captain pulled Tankey aside. “Soldier,” he said, “you better stop your buddy. He is getting himself into serious trouble.” Tankey tried to dissuade Slovik, but Slovik rebuffed him. “Johnny, I know what I’m doing,” he said, and walked away from the company.

The next morning, October 9, Slovik turned himself in to the 112th Military Government Detachment in Rocherath. He handed a green slip of paper to Private William O. Schmidt, a cook. The slip was a confession, handwritten on a post-exchange order form. In it, Slovik admitted to deserting his unit outside Elbeuf on August 25 and again near Rocherath on October 8. He went a step further. “I’ll run away again if I have to go out their [sic],” he wrote in capital letters.

The confession, and the way Slovik had presented it, revealed his true intentions to the army. Slovik was begging for a court-martial because, the army later concluded, he had “deliberately decided that confinement was preferable to the risks of combat, and he deliberately sought the safety and comparative comfort of the guardhouse.” Slovik had done time back home, so jail didn’t faze him. And knowing the army hadn’t shot a deserter in years, Slovik didn’t fear execution he suspected the army would free jailed deserters once the war ended.

Slovik was returned to the 109th, this time in handcuffs. Lieutenant Colonel Ross C. Henbest, the battalion commander, advised him to tear up his confession and return to Company G, but Slovik refused. He wanted a court-martial, and he soon got one.


Eddie Slovik's handwritten confession (Historical Images Archive/Alamy Stock Photo)

ON OCTOBER 19, 1944, Captain Grotte charged Slovik with deserting on August 25 and on October 8 “to avoid hazardous duty and to shirk important service.” Under the Articles of War, the penalty for wartime desertion was death “or such other punishment as a court-martial may direct.”

Lieutenant Colonel Henry J. Sommer, a 28th Division judge advocate, saw where Slovik’s defiance was heading. On October 29, 1944, he had Slovik brought to his office. Sommer told the private he faced a long prison term and possibly execution. He offered to suspend the charges if Slovik returned to his unit and even promised him a transfer to a different outfit. “I’ll take my court-martial,” Slovik replied. Army psychiatrist Arthur L. Burks examined Slovik and found no evidence of mental illness.

Slovik’s trial took place about two weeks later in Roetgen, Germany, before nine judges, all of them 28th Division staff officers.

Captain Edward P. Woods, 26, represented Slovik. While not an attorney, Woods was an experienced court-martial counsel and had won acquittals for several clients. Guilt was a foregone conclusion—Slovik’s handwritten confession saw to that—but punishment was still an open question.

No deserter had been executed since 1865, when Private William Smitz of the 90th Pennsylvania Infantry faced a firing squad. Of the 2,864 men tried for desertion since 1941, 48 had been sentenced to death, and those sentences were later reduced to imprisonment. The wartime army měl executed 140 soldiers—but for murder or rape. Nevertheless, execution was still on the books as a penalty for desertion.

The trial began at 10 a.m. on November 11. The prosecutor, Captain John I. Green, called five witnesses, all brought “directly from the frontlines with clothes torn and muddy,” as one witness put it, perhaps as a ploy to remind the judges of the hard duty Slovik had evaded. Woods made no opening statement, engaged in minimal cross-examination, presented no evidence, and made no closing argument. Choosing not to testify, Slovik stood silent.

In just a little over an hour, the trial ended. The judges found Slovik guilty and unanimously voted that he be “shot to death with musketry.” This was the approved manner of execution for deserters and was considered less dishonorable than hanging, a death typically reserved for rapists and murderers. The judges took a second vote, which produced the same result. “We’ve got to live with this the rest of our lives. Let’s take a third ballot,” suggested the presiding judge, Lieutenant Colonel Guy M. Williams. That vote again produced a death verdict.

But that wasn’t the end of Slovik yet. A capital sentence had to survive several layers of appellate review.

Major General Norman D. Cota, commander of the 28th Division, was the first to review and confirm the sentence on November 27, 1944. If he hadn’t approved it, Cota said, “I don’t know how I could have gone to the line and looked a good soldier in the face.”

The next review was by the theater commander, General Dwight D. Eisenhower. Major Frederick J. Bertolet, a staff attorney, recommended the sentence be confirmed. In Bertolet’s opinion, Slovik had “directly challenged the authority of the government, and future discipline depends upon a resolute reply to this challenge.” Brigadier General Edward C. Betts, another theater judge advocate, concurred.

While awaiting review of his sentence, Slovik realized he was in deeper trouble than he had planned. On December 9, he wrote to Eisenhower, begging for his life “for the sake of my dear wife and mother back home” and expressing remorse “for the sins I’ve committed.” He ended with “I remain Yours for Victory, Pvt. Eddie D. Slovik.”

Slovik went too far, however, when he feigned ignorance. “I didn’t realize at the time what I was doing, or what the word desertion meant,” he wrote to Eisenhower. “I had no intentions of deserting the Army whatsoever.” This was demonstrably false and blunted any impact his letter might otherwise have had. Before departing his unit on October 8, Slovik had confirmed with Captain Grotte that his leaving would constitute desertion. He knew exactly what he was doing when he made his decision. Eisenhower confirmed the sentence on December 23.

One final review was conducted on January 6, 1945, by the European Theater Board of Review, made up of three attorneys from the Judge Advocate General’s department. The board upheld the sentence, and Eisenhower ordered Slovik to be executed.

On January 31, a 12-man firing squad in Sainte-Marie-aux-Mines, France, shot Slovik. In his final days the private blamed his criminal record for his fate. He was being executed, he told a guard, “for bread I stole when I was twelve years old.” Slovik was buried in an unmarked grave in a special section of the Oise-Aisne American Cemetery in France alongside 94 soldiers executed for rape or murder.

IF THE ARMY PLANNED to use Slovik as an example to discourage desertion, it did a poor job. Only the 109th Regiment announced his execution, and then only in a message from the regimental commander to his men. Neither Eisenhower nor Cota notified their commands of the execution, and no civilian or military newspaper reported it.
S. L. A. Marshall, chief army historian for the European Theater, insisted Slovik’s case was so little known that he himself did not learn of it until 1954 when he read Huie’s book. Even Slovik’s widow was kept in the dark, told only that her husband had died under “dishonorable circumstances.”


Antoinette Slovik (here, in 1974 at 59) did not learn the details of her husband’s death until a 1954 book spelled them out. Calling Eddie “the unluckiest poor kid who ever lived,” she fought to clear his name and secure life insurance funds the army had denied her. Unsuccessful, she died in 1979 at 64. (Walter P. Reuther Library, Archives of Labor and Urban Affairs, Wayne State University)

Among those who had heard about it, Slovik’s fate was a dubious deterrent. “Well, buddy, what difference does it make whether the Germans kill me, or our own army shoots me,” one deserter reasoned. “I’m still one dead son of a bitch.”

Who was to blame for Eddie Slovik’s death? The answer is Slovik himself. The army’s wartime justice system was a product of its times and a far cry from today’s military or civilian court systems, with fewer protections for individual rights, almost absolute discretion entrusted to field commanders, and court proceedings conducted in secret. But within that framework, it was Slovik who had incited the harsh outcome.

His fatal mistake was in provoking the army to court-martial him so he could spend the war in the safety of the stockade. He made his goal obvious to his commanders and did everything in his power to force the army’s hand. He pursued a court-martial without spending even one day with his unit, and his defiant promise to “run away again” rubbed a raw nerve. To the army, this was a “direct challenge” that required a “resolute reply.”

Slovik’s blatant defiance boxed in army decision-makers so that they felt they had no choice but to impose the severest level of punishment—death. Because Slovik welcomed imprisonment, it was neither punishment nor a deterrent, so the army upped the ante. “If the death penalty is ever to be imposed for desertion it should be imposed in this case,” Brigadier General E. C. McNeil advised Eis-enhower. Anything less, staff attorney Bertolet urged, “would only have accomplished the accused’s purpose of securing his incarceration and consequent freedom from the dangers which so many of our armed forces are required to face daily.”

Slovik may also have been to blame for another serious error: Woods’s failure to present any evidence that might have led to a lesser sentence. Woods had a duty to honor his client’s wishes, and Slovik seemed to have wanted nothing done. “There just wasn’t much I could do,” the court-martial counsel said later. “Slovik had made his mind up.”

The failure to present mitigating evidence jumps out to anyone who has ever taken part in capital litigation. In my experience as a prosecutor, even in cases where execution is unlikely, defense attorneys present whatever information they have, no matter how weak, that might discourage a death sentence. No one wants to roll the dice with a client’s life.

Woods specifically asked the court to advise Slovik of his right to testify and present evidence even though Woods had already done just that before trial. This is a tactic defense attorneys use to make clear for the record that an obstinate client’s decision not to present a case was made with eyes wide open, despite it being ill-advised and against the counsel’s advice. It heads off later claims that counsel never told the client he could testify. Throughout, Slovik had shown a stubborn self-confidence, bordering on arrogance, and brushed off anyone who tried to steer him from his self-destructive path.

Woods did have some mitigating evidence he could have presented if Slovik had let him. Slovik had served with the Canadians for six weeks and willingly took a rear-echelon job. This showed he was not a complete slacker. While this was not overpowering evidence, it didn’t have to be. A death sentence required a unanimous vote, and the defense had to sway just one of the nine judges to vote for prison instead of death. In addition, Slovik chose not to justify his behavior in so much as a written statement, which the army would have allowed in lieu of testimony.


Eddie was buried in an unmarked grave in France’s Oise–Aisne American Cemetery, alongside 94 soldiers executed for rape and murder.

Even if the judges had imposed a death sentence, this type of evidence might have led to a sentence reduction on review, as happened in a case similar to Slovik’s. That soldier, too, had schemed to serve the war in the stockade, but unlike Slovik, he already had several courts-martial under his belt. He deserted, was sentenced to death, and Eisenhower set a date for his execution. Noting Slovik’s case, army lawyers felt this soldier deserved to be shot as much as Slovik did. At the 11th hour, however, marginal mitigating evidence led Eisenhower to reduce the soldier’s sentence to life imprisonment. The soldier had served with his unit for several months before deserting, and three of the judges recommended clemency based on nothing more than his “soldierly” appearance and “cooperative” attitude at trial. After the war, the sentence was reduced further, and he was paroled from Lewisburg Federal Penitentiary on December 17, 1946. Slovik’s mitigating evidence was comparable, if not stronger, since he lacked the baggage of prior courts-martial.

The record undercuts other parts of the popular narrative.

Slovik’s criminal history couldn’t have affected the outcome of his trial because the judges didn’t know about it they were told he had no record. His convictions entered the picture on review, but only as a factor militating against clemency.

Nor does the timing of Slovik’s case appear to have played any role in the final decision. He was tried while the 28th Division was engaged in fierce combat in the Hürtgen Forest and Eisenhower’s review occurred during the Battle of the Bulge. None of the records of the decision-making process, however, mention those battles or suggest any special desire to target deserters due to the heavy fighting.

Since January 31, 1945, no other American deserter has faced a firing squad. The Uniform Code of Military Justice has replaced the Articles of War, and execution is still allowed for wartime desertion. The country has not fought a declared war since VJ-Day, however, and attitudes toward capital punishment have changed. Whether seen as a provocateur or a victim, Eddie Slovik is likely to remain the last American soldier to pay the ultimate price for desertion. ✯


The Mystery of Private Edwin Jemison

This vulnerable young private’s face has long been an icon of the Civil War. For years he was misidentified and the manner of his death remained unknown. The recent discovery of an eccentric veteran’s horrific tale of his demise seemed to bring closure. But was it a lie?

The haunting photograph of Private Edwin F. Jemison, Company C, 2nd Louisiana Volunteers, killed at Malvern Hill,has appeared in countless books and articles.His obvious youthful innocence has conjured up strong emotions in many who had seen the photo.To many, his face is a tragic icon of the Civil War,and a symbol of the lost generations and lives cut short by all wars.But despite the image’s popular use,a mystery surrounds the Confederate soldier.

Details of his life can be found in numerous records—he was born in 1844, one of five children born to Robert and Sarah Jemison the family lived near Monroe,La.and he enlisted in the 2nd Louisiana when he was 16 years old. It is how he died that eludes us.And we want to know—we want to learn his fate.That he died during the Peninsula campaign as his regiment attacked Union positions in the July 1, 1862,Battle of Malvern Hill is an established fact. A misconception perpetrated in 1906, however, has led many scholars astray as to the exact cause of his death.

Two almost identical accounts claim Private Jemison’s life was snuffed out by a cannonball. One report was relayed by his niece,Mamie Jemison Chestney,in a family history she compiled for her own nieces and nephews.In it,Chestney states: “While his [Private Jemison’s] parents knew where he died, it was many years before they knew the details. One day my father introduced himself to a man as they sat before a hotel.The man repeated the name and said it was the first time he had heard that name since 1862 that a young soldier of that name had been fighting beside him at the Battle of Malvern Hill and been decapitated by a cannon ball. Questions proved it was Uncle Edwin.”

The other account appeared first in the Atlanta Constitution on March 26, 1906, headlined as “Soldier’s Blood Spouted on Him, Captain Moseley Meets Brother of Wartime Comrade,” and then again on April 19,1906, in the National Tribune.The account was retitled “His Head Blown Off, a Former Wearer of the Gray Tells of the Tragic Death of a Comrade During a Desperate Charge on the Union Lines at Malvern Hill.” The article described an old soldier, identified as Captain Warren Moseley,telling the tale of a grisly death at Malvern Hill to a large group of fascinated listeners.While Moseley is speaking, a man emerges from the crowd and says that the soldier whose death is being so graphically detailed was his brother, Edwin F. Jemison.To get at the truth, both the Chestney and the newspaper accounts need to be closely examined.

Mamie Jemison Chestney was a schoolteacher and published author and an avid genealogist who traced and recorded her family history.As both an author and a teacher, she would have understood the importance of fact-finding and the accuracy of sources,and the many letters she wrote to her cousin regarding her family history show attention to detail. Keeping this in mind,we can assume that the source for her story about her Uncle Edwin was reliable.The source,her father R.W.Jemison Jr.,was the younger brother of Private Jemison.In looking at the story relayed to Chestney by her father, and comparing it to the story in the newspaper, it can easily be deduced that the man R.W. Jemison spoke to was Captain Warren Moseley.

Captain Moseley was a longtime resident and police officer of Macon,Ga.,the same town in which the Jemisons lived. Despite his claim that he had not heard “that name since 1862,” it is virtually impossible that a police officer like Moseley had not heard the name Jemison in Macon.To begin with,Private Jemison’s father and his brother Samuel were both prominent attorneys,as well as the city attorneys for Macon.As such,their names appeared countless times in newspapers in both Macon and Atlanta.In 1879 city attorney R.W. Jemison Sr. committed suicide in downtown Macon. The incident was much talked about in the newspapers,and as a police officer,Captain Moseley almost certainly would have known about it.

After R.W.Jemison Sr.’s death,Samuel Jemison took over his father’s position. When Samuel died in 1886,his death and funeral were also well-documented in the local newspaper. Captain Moseley must have heard the name “Jemison” since 1862, on some occasion or another.

R.W.Jemison Jr.stood to gain nothing from the story he related to his daughter about his brother’s death,so we can assume he was telling the truth.The question is whether Captain Moseley was telling the truth when he said he witnessed the death of Private Jemison at Malvern Hill.

Taking a look at the version of the story that appeared in the 1906 newspapers is the first step in uncovering who Captain Moseley was and what his motivation might have been. In part, the story says that during the attack at Malvern Hill, Moseley claimed he was “wondering who it was who stood foremost in a charge of a Louisiana brigade with fixed bayonet,advancing up the hill and across a clover patch,when a shell from a gunboat in the bay took off his head and spattered his brains and blood all about the uniform of Captain Moseley, himself advancing through the thick rain of shot with his Georgia brigade.”

Within the article, Moseley is quoted as saying:“I turned suddenly at the terrible concussion caused by the proximity of the shell’s trail of death and saw that man standing headless, with bayonet drawn as in the charge, his blood spurting high in the air from the jugular vein,and it seemed to me an hour before he reeled and fell, still holding on to his gun.To me that was one of the most horrible sights of the period. I went back and looked at him after the fight to assure myself that it was not a dream of frenzy in those exciting moments. He was there as I had seen him fall, and more than 40 years have passed with that picture forever impressed on my memory.”

Captain Moseley then states that he had “long tried to learn who the private was.”A listener in the crowd of gentlemen on the street corner asked where the Louisiana brigade had entered the fight, and when Captain Moseley went over this part of the story again, a little chapter adding another event to the stories of the ’60s was closed.“That was my brother,” claimed the man.

The listener in the crowd is identified as R.W.Jemison.The article states that “it was his brother’s blood that had been mingled with Captain Moseley’s on the uniform of the latter at Malvern Hill when the one was killed and the other was badly wounded in the rain of shells.”The article concludes with the awkward sentence,“Both Captain Moseley and Mr. Jemison have been citizens of Macon many years, but they had not known all of this one of the many unwritten tragedies of the civil war.”

Captain Moseley drew such a vivid picture of a soldier’s battlefield death that not only was he able to convince a crowd of listeners of what he saw but he also managed to persuade R.W. Jemison that the soldier in question was his own brother.He was a gifted storyteller,but was his story of Malvern Hill the truth,or just a means of getting attention?

On August 5,1861,Moseley enlisted in Company H,4th Georgia Infantry.Company H was initially known as the “Baldwin Blues,” a tribute to the infantrymen’s home of Baldwin County.Moseley stated under oath in his pension application, dated September 12,1910,that he was captured near Winchester,Va., in 1862 and held for three months at the prison at Point Lookout,Md.,at which time he was exchanged.

By 1863, Moseley was back in the Army as a member of Company A of the 4th Georgia Reserve Cavalry, a militia unit. He was promoted to captain of Company A,giving him the rank he used with such good effect during the postwar years.He surrendered at Milledgeville,Ga., in April 1865.

The information Moseley gave in his pension application is supported by the information in The Roster of the Confederate Soldiers of Georgia,which states that Moseley was “wounded and captured at Strasburg,VA June 1,1862.Exchanged at Point Lookout, MD, about September 1862. Wounded at Chancellorsville,VA. May 3, 1863.Elected Captain Co.A,4th Regt.Ga. Reserve Cavalry April 1863. Surrendered at Milledgeville, Ga.” Of greatest interest to this story are the dates the Seznam gives for Moseley’s capture and release. The Battle of Malvern Hill was on July 1,1862. Moseley had been captured exactly one month before that fight and was not exchanged until two months after. Moseley could not have been at Malvern Hill, for he was enduring the mosquitoes at Point Lookout at that time.

Even if Moseley had been at Malvern Hill, he would not have been positioned close to the unfortunate Private Jemison. Moseley’s 4th Georgia was at least a quarter of a mile from Private Jemison’s 2nd Louisiana.He simply could not have been next to Jemison, getting covered with Jemison’s blood.Moseley,it seems,embellished his wartime record.

But why would he do so? What kind of man was Captain Moseley? It is clear from newspaper accounts of his life as a Confederate veteran that he was a man who reveled in this role,attending numerous reunions and using his veteran status to earn some money. Moseley, in essence, spent a good deal of his postwar life as a “professional veteran.”

For example, in June 1892 it was reported in the Atlanta Constitution that Moseley would be attending the 4 th Georgia annual barbecue and picnic in Jeffersonville.He would be one of the event’s attractions, and the paper said he would “wear the coat which shows by its numerous bullet holes the number of wounds he received during the war in the service of the south.”

In November 1905 there was another Confederate reunion in Macon, this time much larger than the one in Jeffersonville in 1892. The event had been carefully planned for many months. Moseley was given authority to organize the cavalry element of the reunion.Hoping to have 500 cavalrymen attend, he encouraged veterans and sons of Confederate veterans to participate.The newspapers promised that the parade would feature a cavalry charge, and the Atlanta Constitution noted “the fact that Captain Moseley will be in charge is assurance of a most interesting affair.This veteran was engaged in nineteen battles, and was wounded eight times. He will wear a uniform which he possessed during the war.”

When the parade was over, according to the newspaper: “Moseley and his cavalrymen formed at the foot of Cherry Street and charged up to Cotton Avenue. All the old men in this troop rode as in their younger days, and they seemed to warm up to that rugged heat of excitement always evident among the men on the eve of battle.The war whoop sounded and the men were off.At breakneck speed, they dashed down the paved street, flashing old-time sabers. The crowds fell in behind them and yelled themselves hoarse.”

At the reunions Moseley would tell tales of his life during the war. One such story was recorded in various newspapers in December 1900.The incident described by the newspapers occurred at the Augusta veterans’ reunion and revolved around a strange tale told by Moseley concerning a “Hoodoo hat.”At the “battle of Winchester,” said Moseley, a Yankee was shot through the head, the bullet passing through his hat. A soldier of Moseley’s 4th Georgia saw the fine hat,picked it up and wore it. Two hours later that man was killed, shot through the head, the bullet passing through the same hole as the bullet that had killed the Yankee. Despite two men having been killed by shots through the hat,another 4th Georgia infantryman picked it up,and he too was struck in the head by an enemy bullet.Yet another 4th Georgia soldier picked up the hat and was shot in the head the next day.The tale concluded that this hat,despite having four previous wearers shot through the head while wearing it,was still “a fine one,”but no one would pick it up again and it was left on the field.This story sounds far-fetched,but as a great piece of entertainment, it likely captivated all those Moseley told it to.

Moseley also used his status as a Confederate veteran to make some extra money. In newspapers across the country in 1904 and 1905, an advertisement appeared featuring two “famous Confederate Veterans,”along with their photographs, who “use and recommend” Duffy’s Pure Malt Whiskey. Moseley was one of those famous veterans, and he was quoted as saying:“I never felt better in my life,and I owe it all to Duffy’s Pure Malt Whiskey. I was wounded eight times during the war and after General Lee’s surrender returned home completely broken down. My wounds gave me a good deal of trouble, and I had attacks of extreme weakness, with great loss of blood. Doctors said nothing would enrich my blood and build me up so quickly and thoroughly as Duffy’s Pure Malt Whiskey. I took nothing else.Although past 65,I am in perfect physical and mental condition and devote twelve hours a day to my business.”

Moseley’s role as celebrity veteran hit a high note when he was appointed to the staff of General A.J.West, commander of the North Georgia Brigade of the United Confederate Veterans.As recorded in the Atlanta Constitution on December 16, 1906:“Captain Warren Moseley of Macon who was last week made an aide-de-camp on the staff of General A.J.West,is among the few very striking typical Confederate soldiers left to enjoy the annual reunions of the Georgia Division. He entered the war as a private in the fourth regiment Georgia volunteers, from Milledgeville, was engaged in nineteen battles and skirmishes, wounded eight times during the war,was a prisoner many times,and as often exchanged.He was given a captain’s commission by Governor Joseph E.Brown and toward the end of the war operated in north Georgia and Tennessee under Colonel J.J. Findlay,where bushwhackers were fought. Captain Moseley has since the war been a citizen of Macon and has served on the Macon police force for a long period.His devotion to the veterans’reunion and the commemoration of the courage and bravery of southern soldiers make him at once a loyal Confederate. His appointment to the position mentioned is generally appreciated in Macon. He will serve on General West’s staff with the rank of Major.”

In May 1907, there was a national reunion in Richmond,Va.,of both Union and Confederate soldiers who had participated in the 1862 fighting for the Confederate capital.The gathering was held just a year after Moseley’s meeting with R.W.Jemison Jr. Considering the fact that Moseley could not have been at the battles for Richmond, his account reads like a rather grand tall tale.

The June 1,1907,Atlanta Constitution report on the Richmond reunion quotes Moseley as saying:“At that time the ladies of this city gave several church bells in order that they might be broken up and used to make cannon for the Confederate army.There was enough metal in the bells to make three cannon.About twentyfive pounds were left, and the remainder was used in making buckles for the soldiers’ belts.These latter contained the letters ‘C.S.’The price of the belts was $100. We were then operating in the valley of Virginia.I came down here with ten prisoners.A number of beautiful young ladies met me,and told me I might have one of the belts. I wear today the same pair of trousers I had on when I was wounded in the thigh and leg.I was also wounded several other times. I have not been here in forty-four years. I went down to the battlefield of Seven Pines [May 31–June 1, 1862] yesterday, where our brigade first went into the fight.I went to King’s school house,near Frayser’s farm [June 30,1862], where I found a house from which we fought full of bullet holes. I then went down to the swamp and found twelve pounds of shot and shell. I also found a broken saber,which was evidently broken over the head of one of the enemy.”

A few months later,Moseley again appeared in the Atlanta Constitution discussing Frayser’s Farm,another battle fought near Richmond in 1862.In an August 15 article he discusses a photograph that was given to him.The photo is of the “Frazur house, made by the Yankees shortly after the famous battle of the Seven Pines, in June 1862.” It was presented to Moseley by “Ira Watson,one of the Federal soldiers who fought in the trenches before the old house at the time it was held against a large force of Yankees by Warren Moseley,Ace Butts,T.F. Mappin and York Preston, until General Doles reached the point with a sufficient force of men to drive back the enemy.These four men killed more than eighty federal soldiers and officers in the trenches from the attic of this house and lost only one companion,York Preston, who was mortally wounded by parts of the chimney falling upon him when it was knocked away by a shell.”

The reunion at Richmond would be one of Moseley’s last.He died on December 17,1912,and was buried in Rose Hill Cemetery in Macon. Ironically, despite Moseley’s devotion to the Confederacy and avid participation in veteran affairs,he lies in a grave beneath a tombstone that does not indicate his military service.

There is little doubt that Captain Moseley and R.W. Jemison Jr. met on an afternoon in Macon and talked about the Battle of Malvern Hill.And there is little doubt that Captain Moseley gave a graphic account of a young soldier’s death. But it can be easily seen that he made up his story about Malvern Hill.He had become a professional veteran,living in the glory of the past,basking in the attention and adoration he received from younger generations.

Je nepravděpodobné, že okolnosti smrti vojína Jemisona budou někdy plně známy, a tato pasáž z jeho nekrologu bude muset stačit k popisu jeho posledních okamžiků: „Udržoval se [v] přední pozici vojáka a pánů, dokud okamžik jeho smrti. Když vyrazil vpřed na příkaz „Nabijte!“, Byl zasažen v první řadě a bez boje se vzdal svého mladého života. ” Bez ohledu na detaily víme s jistotou, že to byl odvážný mladý muž, který zemřel smrtí vojáka na bojišti, a jeho fotografické dědictví strašlivé ceny války bude rezonovat navždy.

Další čtení viz: Mimořádné okolnosti: Sedmidenní bitvy, od Briana K. Burtona a Echoes of Thunder: Guide to the Seven Days Battles, Matt Spruill III a Matt Spruill IV

Původně publikováno ve vydání z května 2007 Americká občanská válka. Chcete -li se přihlásit k odběru, klikněte sem.


Podívejte se na video: Saving Private Ryan - Bridge Scene


Komentáře:

 1. Chowilawu

  Autoritativní hledisko, zvědavé ..

 2. Nerg

  Není to špatný blog, ale je třeba přidat další informace

 3. Breen

  Gratuluji, brilantní nápad

 4. Bakari

  To je těžké říct.Napište zprávu