Materiály

Materiály

Skvělé vynálezy a objevy

Objev a vývoj hlavních materiálů.

Prohledejte naše stovky článků nebo procházejte náš výběr níže!Thevynález papíru je přičítán Číňanům, kteří ji vyvinuli kolem roku 100 nl z moruše a využívali ji téměř pět století, než ji představili v Japonsku kolem roku 610. je relativně jednoduché: zaprvé, rozpuštění suroviny ve vodě ve formě vláken, poté její přeměna na listy sušením na porézním povrchu ...


Video: TOP 10 NEJDRAŽŠÍ SUBSTANCE u0026 MATERIÁLY NA SVĚTĚ