V řadě cibule (17. století)

V řadě cibule (17. století)

Vyrovnejte cibuli znamená stát na jedné lince. ale výraz neměl vždy stejný význam. Na počátku 17. století tento výraz znamenal „zaujmout místo, kam nikdo není zván“.

Dlouho se věřilo, že to byla narážka na způsob, jakým rolníci svazovali cibuli se slámou: od největší po nejmenší. Neměli bychom však číst „řadu cibule“, jako je zelenina, ale „řadu cibule“, jako obřadní mistr Artus de la Fontaine Solaro, baron z cibule. Měl na starosti přidělování míst poslancům za vlády Jindřicha II. A dal o sobě vědět díky závažnosti, s jakou si blízké a respektoval daná místa.

Pro další

- Poklady francouzských výrazů od Sylvie Weil. Belin, 2008.

- La Fin des haricots: A další tajemství francouzských výrazů od Colette Guillemard. Omnia, 2009.


Video: PodMET #3 - Emil Zvarík