Plakat jako madeleine (starověk)

Plakat jako madeleine (starověk)

Nebo spíš jako Madeleine s velkým „m“. Protože zde vůbec nemluvíme o Proustově oblíbeném dortu, ale o Bibli. Vypráví příběh Marie z města Magdala, později pojmenované Marie Magdaléna. Tato žena byla bývalá prostitutka, která se představila Ježíši, když uslyšela, že je v Magdale.

Stála u jeho nohou, kropila je slzami a parfémy a sušila je svými vlasy, když mu přiznala své hříchy. Ježíš mu odpustil a Marie Magdaléna se stala jeho nejvěrnějším učedníkem. V době jeho vzkříšení se Kristus představil jako první. Dnes se Magdaléna nebo Máří Magdaléna zmiňuje o bývalé prostitutce a o člověku se říká, že „pláče jako madeleine“, když se zjistí, že její pláč je nadměrný nebo neoprávněný.

Pro další

- Poklady francouzských výrazů od Sylvie Weil. Belin, 2008.

- La Fin des haricots: A další tajemství francouzských výrazů od Colette Guillemard. Omnia, 2009.


Video: Vzestup civilizace - Římané