Gallo-římské období

Gallo-římské období

Dějiny Francie

Dějiny Galie pod římskou nadvládou. Náměstí Place de la Gaule v říši a pokřesťanštění.

Prohledejte naše stovky článků nebo procházejte náš výběr níže!Evokace „našich předků Galů“ dnes jistě vyvolá kontroverze a výuka jejich historie (a prostřednictvím nich i naší) je často karikaturou. Dnes však víme, že Galové byli množní, a to jak ve svých strukturách, tak ve vztazích s Římem, ale také mezi sebou, a že tato pluralita je možná také jedním z bohatství našich „kořenů“ (dokonce pokud je také diskutován tento termín). The Eduens byli jedním z těchto národů, jedinečným v mnoha ohledech, zejména ve vztahu k Římu; budeme je proto poznávat, konkrétněji prostřednictvím jejich po sobě jdoucích hlavních měst, zajímavých ukazatelů jejich vývoje a jejich vztahu k Římu.

Dobytí Galie Caesarem v roce 51 př. J-C vede k jejich provincializaci, a tím k jejich integraci do říše, zejména s Auguste, který vytvořil Lyonnu, Akvitánsko a Belgii, zatímco Transalpine se stal Narbonnaise. A co Galské elity ? Podařilo se významným osobnostem také integraci s císařskými elitami? Jaký je jejich vztah s Římem a císařem?


Video: Starodávna Civilizácia alebo Kolíska bohov.