Předměty historie bac 2010 (L a ES)

Předměty historie bac 2010 (L a ES)

Opět byly zmařeny předpovědi možných předmětů bac. Takže pro toto zasedání 2010 kandidáti na bac 2010 na úsecích L a ES bylo nutno pracovat kompoziční předměty velmi klasické: "Třetí svět: nezávislost a pokusy o organizaci (1945 - konec 80. let)"a"Lidové demokracie a jejich vývoj (1948-1989)". V obou případech bylo nutné sledovat chronologii událostí, aniž bychom pro předmět zapomněli představovat problém ...

Dokumentární studie byla zajímavější, i když obtížnější: „Jak se od roku 1945 vyvíjely vzpomínky na druhou světovou válku ve Francii?“. Mimo jiné, mezi poskytnutými dokumenty, výňatky ze školních učebnic z let 1964 a 1997 a projev prezidenta Chiraca z 18. července 1995 o nájezdech z července 1940. Dokumenty, které pro nejstarší postupně vyzdvihují „osvobozenou Francii“ sama o sobě, s pomocí spojenců "a která Vichyho ignoruje, a pro ty nejnovější, které odrážejí pomalou práci paměti tím, že evokují deportace Židů a roli francouzských institucí v této temné epizodě naší historie .

{komentář} 1065 {/ komentář}


Video: Christ Died For Our Sins also translated in Spanish