Cena evropské knihy dějin 2012

Cena evropské knihy dějin 2012

The Cena evropské historické knihy 2012 byl přidělen panu Charles-Francois Mathis, pro jeho knihu In Nature We Trust: Anglické krajiny v průmyslovém věku, vydané Presses Universitaires Paris-Sorbonne. Jak se zrodily první pohyby na ochranu přírody? Jaké byly jejich motivace a jejich ideologie? S jakým odporem a jakou podporou se setkali?

To jsou otázky, na které se tato práce pokouší odpovědět studiem případu Anglie v letech 1750 až 1914, symbolického prostoru pro rozvoj industrializace a urbanizace a jedné z průkopnických zemí z hlediska zachování Příroda.

Cenu evropské knihy dějin, kterou v roce 2009 vytvořila „Asociace historiků pro propagaci a šíření historických znalostí“, uděluje každoročně evropská porota historiků a evropských osobností kniha, která nejlépe přispěje k propagaci historie národů a civilizace Evropy. Tato cena si klade za cíl podpořit lepší porozumění dnešní Evropě a pomoci občanům Evropské unie lépe se poznat a uvědomit si jejich společný osud.

In Nature We Trust: English Landscapes in the Industrial Age, autor: Charles-François Mathis. Vydání PUPS, říjen 2010.

Viz také: web Asociace historiků pro propagaci a šíření historických znalostí.


Video: DOČÍTÁM ROZEČTENÉ KNIHY #1 - KULTI Mariana Zapata