Konference: 28 příběhů pro Evropu

Konference: 28 příběhů pro Evropu

Sdružení historiků nabízí rozsáhlou sérii konferencí: „ 28 Příběhy pro Evropu “, úvod do historie našich sousedů". Cílem těchto konferencí je zviditelnit a pochopit Evropu na základě srovnávacího turné po Evropě po hlavních pamětních termínech každé z 28 zemí. Vedou je největší odborníci, kteří vysvětlí, jak si každý lid vybudoval svou identitu a napsal svou historii a jaké jsou zvláštnosti a společné body národů, které dnes patří k Evropské unii.

Přednáškový cyklus„28 příběhů pro Evropu“Úvod do historie našich sousedů

1. konference se bude konat 18. listopadu v 18:30 na zastoupení Evropského parlamentu v Paříži, 288, bulvár Saint Germain - 75007
Zaměří se na hlavní pamětní data Kypřanů a bude ho hostit Alain Blondy.

Cena je 10 € pro členy Asociace historiků a 15 € pro nečleny. Registrace a celý program na webu: www.association-des-historiens.com.


Video: Konference Kněžna sv. Ludmila - 24. 10. 2019 - Roztoky u Prahy