Pohádkový osud Elisabeth Vigée Le Brun

Pohádkový osud Elisabeth Vigée Le Brun

Narodil se za vlády Ludvíka XIV. A z maloburžoazie Elisabeth Vigée Le Brun zanechalo asi 650 obrazů a 150 kreseb, včetně nejslavnějších portrétů Marie-Antoinetty. Zatímco Grand-Palais mu na podzim věnuje první retrospektivu ve Francii, Arte bude vysílat 3. října dokumentární fikci, která sleduje dobrodružný román jeho téměř devadesáti let života.


Svoboda Louise Elisabeth, přesto ženy 18. století, do značné míry odráží svobodu současných žen. Po útěku před revolucí odešla v říjnu 1789 do třináctiletého exilu přes Itálii, Rusko, Rakousko, Anglii a Švýcarsko. Oslavován na největších dvorech Evropy, získal potomstvo a nejvyšší kazety své doby.

Aby zdůraznil nejreprezentativnější události své dlouhé existence, vyzývá tento dokument odborníky na malbu z 18. století. Fiktivní scény se střídají s archivy a evokacemi míst, kde žila. Použití speciálních efektů na obrazech zdůrazňuje modernost umělcova pohledu.

Pohádkový osud Elisabeth Vigée Le Brun, Sobota 3. října 2015 na Arte.

Výstava Élisabeth Louise Vigée Le Brun, 23. září 2015 - 11. ledna 2016, Grand Palais, Národní galerie, Paříž.


Video: Elisabeth Vigée Le Brun: Painting royalty, fleeing revolution. National Gallery