Epos starověkého Řecka (Francie 5)

Epos starověkého Řecka (Francie 5)

V rámci programu Science Grand Format nabídne France 5 5. prosince dokument v koprodukci s National Geographic: Epos starověkého Řecka.

V roce 438 před naším letopočtem byla dokončena stavba Parthenonu, budovy, která dominuje městu Atény, což symbolizuje nadřazenost tohoto městského státu. Starověké Řecko prožívá svůj zlatý věk. Obyvatelé Atén se snaží překonat sami sebe ve všech oblastech. Toto hledání je povede k tomu, aby vymysleli divadlo a filozofii, revoluci v umění a architektuře a položili základy moderní vědy. Tuto mimořádnou civilizaci bylo možné vytvořit až na konci dlouhých staletí bojů a konfliktů na poloostrově. Tento film sleduje historii starověkého Řecka, odhaluje jeho tajemství a umožňuje nám lépe porozumět jeho vlivu na naše moderní společnosti.

Epos starověkého Řecka. Science Grand Format, úterý 5. prosince ve 20:50 ve Francii 5.


Video: Vzestup civilizace - Římané