Roots and Wings: Treasures of the Mediterranean

Roots and Wings: Treasures of the Mediterranean

Časopis "Kořeny a křídla" tuto středu 12. května je věnován středozemní mořee, oblast světa, která je domovem většiny památek světového dědictví UNESCO. Pevnosti, jeskynní města, pečlivě udržované kláštery, zachovalé přírodní parky, respektované komunitní tradice, o výjimečném bohatství tohoto regionu se dozvídáme právě v Itálii, Sýrii a Řecku. Program se mimo jiné zaměřuje na mnoho pozůstatků křížových výprav, které v Sýrii zůstávají.

Křižáci, aby prosadili svou přítomnost ve Svaté zemi, skutečně postavili v Sýrii impozantní a nedobytné citadely, posazené na skalnatých ostrohách. Tyto mocné pevnosti poznamenaly křesťanskou vládu na dvě století. Krak des Chevaliers je nejpůsobivější a nejzachovalejší citadela v celé Svaté zemi. Tyto pevnosti, určené k obraně latinských států, ukrývají řády mnichových vojáků, organizované ve stálé armádě, jako Hospitallers a Templars. Využíváním této nové komunikace s Orientem se středomořský obchod zintenzivňuje a začíná vzkvétat.

Kořeny a křídla: strážci pokladů Středomoří, středa 12. května ve 20:40 ve Francii 3. Přehrávání 14. května ve 2:30.


Video: Egypt The Habit of Civilization