Vydání knihy: Bůh dá!

Vydání knihy: Bůh dá!

V reakci na výzvu zahájenou v Clermontu papežem Urbanem II v roce 1095 se křesťané z celé Evropy pustili do šíleného oblečení, první křížové výpravy. Mezi nimi Foucher de Chartres, blízký dvěma významným pánům, kteří vedli expedici, privilegovaným svědkem tohoto dobrodružství, od nalodění až po krvavé dobytí Jeruzaléma v roce 1099. Tato kronika je jedním ze vzácných přímých svědectví, která máme toto období a velmi podrobně líčí bitvy, obléhání a utrpení, které utrpěli křižáci.

Bůh si to přeje: zpráva svědka první křížové výpravy. Opětovné vydání Cosmopole září 2009.


Video: Meaning is a Jumper That You Have to Knit Yourself