Ephemeris 28. listopadu

Ephemeris 28. listopadu

1943: Začátek tehranská konference mezi Stalinem, Rooselveltem a Churchillem, kteří evokovali vylodění ve Francii v květnu 1944, osud Německa a Polska, stejně jako vytvoření světové bezpečnostní organizace.

1789: Doktor Joseph Guillotin představuje zástupcům Ústavodárného shromáždění nový stroj používaný k popravě odsouzených k smrti.

885: Normani obléhají Paříž, bráněnou vévodou Eudes, budoucí král franků.Video: How to use an Ephemeris