Ephemeris z 22. prosince

Ephemeris z 22. prosince

1894: francouzský kapitán Alfred Dreyfus je odsouzen na doživotí za špionáž ve prospěch Německa. Degradovaný bude 21. ledna 1895 poslán na Ďáblův ostrov v Guyaně.

1789: Francie je rozdělena na 83 oddělení.

69: Císař Vitellius je zabit v srdci Říma příznivci generála Tituse Flavia Vespasianus.Video: The 12 Astrology Houses for Starseeds and Lightworkers Podcast