Ephemeris z 26. prosince

Ephemeris z 26. prosince

1974: Sověti zahájili a vědecký stánek automatické kolem Země.

1805: Po rakouském tažení a drtivém francouzském vítězství u Slavkova podepsali Rakušané mír v Pressburgu s Francií.

1793: TheFrancouzská armáda získává vítězství ve Wissenburgu nad jednotkami spojenců, které jsou zahnány zpět za Rýn.

1742: Válka o rakouské dědictví: arcivévodkyně Marie Terezie zachytí Prahu od císaře Karla VII. z Bavorska.Video: Becca Tarnas on Outer Planet Cycles and Jungs Red Book