Ephemeris 4. prosince

Ephemeris 4. prosince

1851: Dva dny po jeho státním převratu prezident Louis-Napoleon Bonaparte organizuje krvavou represi proti povstalcům, kteří se staví proti jeho uchopení moci.

1642: komplic Ludvíka XIII. A poté, co strávil osmnáct let ve službách státu, kardinál Richelieu umírá v Paříži.

1259: Anglický král Henri III Plantagenêt podepisuje s Ludvíkem IXobřad v Paříži v královském paláci v Louvru. Oba panovníci uskutečňují výměny území ve Francii.

771 : Karel Veliký jediným králem franků se stává po smrti svého bratra Carlomana a vyloučení jeho synů.Video: Drake - Nice For What