Ephemeris ze 7. ledna

Ephemeris ze 7. ledna

1791: Theustavující shromáždění přijmout zákon, který vynálezcům přiznává vlastnické právo a umožňuje jim získat patent zaručující jim monopol na výrobu jejich vynálezu po dobu patnácti let.

1785: Francouz Jean-Pierre Blanchard a americký fyzik John Jeffries poprvé překročili kanál La Manche nafouknutý balón na vodík.

1598: Regent Boris Fiodorovich Godunov, švagr cara Fedora I., se chopil moci po jeho smrti.Video: Consciously Embracing Your Natal Venus - Overview of 12 Astrology Signs Podcast