Ephemeris z 11. ledna

Ephemeris z 11. ledna

1898: Esterhazy, jehož historie mu ukáže, že je skutečným viníkemDreyfusova aféra, byl po několika minutách ukvapeného soudu osvobozen.

1814 : Murat prozrazuje Napoleona a podepisuje spojenectví s Rakouskem, aby si udržel trůn v Itálii.

-49: Ve vedení legie XIII, Julius Caesar překročí řeku Rubicon, která představuje oddělení mezi předalpskou Galií a Itálií, a vydává se dobýt moc v Římě.Video: Saturn In Aquarius: Your Future Self, Life Choice Points, and Paradigm Shifts Podcast