Ephemeris z 11. února

Ephemeris z 11. února

1990: Po 27 letech uvěznění ve vězení Paarl, Nelson Mandela je vydáno.

1929: Podpis Lateranská smlouva, který upravuje vztah mezi papežstvím a Mussoliniho vládou.

1482: Král Ferdinand V. jmenuje nové inkvizitory, kteří mají vymýtit herezi na španělském území. Mezi nimi je i budoucí generální inkvizitor, Tomáš de Torquemada.    Video: Find Your FATE With Your SOUL Planet In Your Birth Chart . 2020