Ephemeris 2. března

Ephemeris 2. března

1956: Po deseti dnech jednání mezi předsedou francouzské rady a marockým sultánem Mohammedem V. Francie stáhla svůj protektorát a uznalanezávislost Maroka.

1848: Na návrh Louise Blanca nová vláda druhé republiky opravuje délka pracovního dne v 10 hodin v Paříži a 11 hodin v provinciích.

1807: Britové zrušili trh s otroky černoši mezi Afrikou a Amerikou.

1791: Ve Francii národní shromáždění potlačuje obchodní korporace podporovat volnou soutěž.Video: My Favourite Apps for Landscape Photography Planning