Ephemeris 20. března

Ephemeris 20. března

1956: Francie uznává nezávislost Tunisko 18 dní poté, co uznal, že Maroka.
1933: Nacistický policejní komisař v Mnichově Heinrich Himmler vytváří v prostorách bývalé práškové továrny v Dachau koncentrační tábor pro politické vězně.
1811: Rakouská císařovna Marie-Louise porodila večer Françoise Charlese Josepha Bonaparte. Dědic říše má titul král římský.Video: WHAT IS AN EPHEMERIS