Ephemeris ze 7. dubna

Ephemeris ze 7. dubna

1930: Pracovní tábory založené za Lenina v roce 1917 se transformují na „Gulagy"Stalin. Několik milionů lidí tam bude deportováno a zemře tam."

1795: V návaznosti na zprávu náměstka Pobřežního pobřeží Prior přijala Úmluva dekret týkající se vah a měr. Měřič se stává jednotkou délky a základnou nový metrický systém.
451: Město Metz je zajato a vyhozeno Attila.

Asi 30 let: Odsouzen za rouhání, protože si říká Boží syn, Ježíš z Nazaretu byl ukřižován v Jeruzalémě na rozkaz Pontského Piláta.Video: South Node Soul Growth Overview of 12 Astrology Signs Podcast