5. května efemeridy

5. května efemeridy

1981 : Bobby písky, aktivista IRA, zemřel ve své cele v Long Kesh (Severní Irsko) po 66 dnech hladovky.
1958: Mao při příležitosti VIII. Kongresu komunistické strany vyhlašuje ambiciózní program reformy čínské společnosti, „velký skok vpřed".
1947: Tváří v tvář počátkům studené války a sociálním nepokojům Francouzští komunisté jsou vyloučeni z vlády Paula Ramadiera.
1936: Po invazi Italů do jeho země, krále Etiopie Haile Selassie musí jít cestou exilu.
1821: SmrtNapoleon ve svém domě v Longwoodu ve Svaté Heleně.
614: The Peršané císaře Chosroese II. vezme Jeruzalém, centrum křesťanské pouti, a zmocní se relikvie „Pravého kříže“.Video: 1. ročník varhanní soutěže Voříškův Vamberk. května 1993