Ephemeris ze 14. června

Ephemeris ze 14. června

1658. Francouzská armáda pod vedením maršála Turenne zvítězila nad španělskou armádou vedenou Grand Condé poblíž Dunkirku. Tento bitva dun, ukončí 24letou válku a znamená vzestup Bourbonské monarchie.

1800. A Marengo v Piemontu první konzul Bonaparte těsně porazil rakouskou armádu. Bonaparte vděčil za své vítězství pouze příchodu vojsk generála Desaixe, který byl v bitvě zabit.

1985. Podpis Schengenské dohody několika evropskými státy. Tyto dohody ruší hraniční kontroly mezi členskými státy a vstoupí v platnost v roce 1995.Video: Introduction to the Ephemeris Ephemerides