Ephemeris z 15. června

Ephemeris z 15. června

1215. Angličtí baroni vnucují anglickému králi Johnovi (známému jako Jan Bezzemek) smlouvu nazvanou Magna Carta nebo Magna Carta. Tato smlouva omezuje výsady panovníka a je konstituována jako základ současného anglického parlamentarismu.

1924. Hodně z 250 000 amerických indiánů konečně získejte plné občanství USA. To je začátek určitého právního uznání statusu „prvních Američanů“ po několika stoletích podrobování.

1977.Španělsko zná jeho prvenství svobodné volby od roku 1936. Umírněné strany (UCD: Středová pravice a PSOE: Socialistická levice) vytesaly lví podíl, což je známka návratu k demokracii po téměř 40 letech frankismu.Video: The 12 Astrology Houses for Starseeds and Lightworkers Podcast