6. července efemeridy

6. července efemeridy

1923: Vytvoření Svazu sovětských socialistických republik (SSSR).

1885 : Louis Pasteur poprvé očkuje proti vzteklině 9letého alsaského ovčáka jménem Joseph Meister.

1809: Po dvou dnech bojů jsou Rakušané zbiti Wagram severovýchodně od Vídně vojáky Napoleona I.

1535: Sir Thomas Moore, anglický kancléř, který odmítl uznat duchovní autoritu Jindřicha VIII., Je obviněn ze zrady.Video: Babouci - Už troubějí na horách jeleni