Ephemeris z 25. července

Ephemeris z 25. července

1957: Po skončení francouzského protektorátu byla včela monarchie zrušena Tunisko a vyhlášená republika.

1909: francouzský letec Louis Bleriot překročí kanál z Calais do Doveru na palubě letadla, které nese jeho jméno.

1593 : Henri z NavarryBudoucí Henri IV. a uchazeč o francouzský trůn slavnostně vzdává protestantské vyznání a konvertuje ke katolicismu, aby se domáhal svých práv nad korunou.

1261: Obnovuje se řecký císař Nicaea Michal VIII. Palaeologus Konstantinopol křižákům a obnovuje Byzantskou říši.Video: Dec 21, 2020 - Saturn - Jupiter Conjunction In Aquarius Opening Up New Matrix Energies