Ephemeris 2. srpna

Ephemeris 2. srpna

1945: The Postupimská konference končí zapečetěním osudu Německa: je odděleno od Rakouska, ztrácí část svého území na východě do Polska a SSSR a nakonec je rozděleno na tři okupační zóny.

1939 : Albert Einstein podepsal s fyziky Leem Szilardem, Edwardem Tellerem a Eugenem Wignerem dopis prezidentovi Rooseveltovi s vysvětlením rizik, která by nacistické Německo představovalo, kdybyatomová zbraň.

1802 : Napoleon Bonaparte, na vrcholu své popularity, byl zvolen doživotním konzulem.

-216 : Bitva u Cannes (Itálie). Kartáginský generál Hannibal získal drtivé vítězství nad Římany.Video: Spiritual Esoteric Horoscope Astrology for December 2020 by Aluna Michaels,.