Ephemeris z 26. srpna

Ephemeris z 26. srpna

1789: Francouzské národní ústavodárné shromáždění hlasuje o přijetí „ Deklarace lidských a občanských práv ". To definuje přirozená a nepopsatelná práva lidstva.

1648: Pařížský lid povstal proti rakouské vladařce Anně po zatčení radní Broussel. Toto povstání označuje Počátky fronty, která potrvá do roku 1653.

1071 : Bitva o Manzikert : Byzantská armáda římského císaře IV. Diogenese je směrována armádou seldžuckého sultána Alp Arslana. Byzantinci ztratili Anatolii.Video: Sect in Astrology: Day and Night Charts