Ephemeris z 31. srpna

Ephemeris z 31. srpna

1980: Polské orgány podepisují dohody s Solidaristická unie, který vedl stávku v gdaňských loděnicích. Toto je začátek procesu, který vyvrcholí pádem komunismu v Polsku.

1907: Dohodou s Ruskou říší se Spojené království připojilo k francouzsko-ruskému spojenectví z roku 1893. To je zrod Triple Entente, kterému bude v roce 1914 čelit Německo a Rakousko-Uhersko.

1801 : Egyptská expedicezahájil výkonnou radu před třemi lety, skončil podpisem dohody o evakuaci Francouzů. Úspěch pro Bonaparte znamenal, že operace byla vojenským neúspěchem.



Video: Sagittarius Solar Eclipse - Inspired Beginnings, Karmic Release