Ephemeris 3. září

Ephemeris 3. září

1943: TheItálie přepne na stranu spojenců, podepíše příměří s angloameričany a vyhlásí válku Německu. Boje na poloostrově pokračovaly až do jara 1945.

1658 : Oliver Cromwell, anglický diktátor, umírá a zanechává zemi v rukou svého syna Richarda. Ukáže se, že Richard není schopen udržet moc a ponechává cestu otevřenou pro monarchistické obnovení.

1189 : Richard Ier (Lionheart) je korunován anglickým králem ve Westminsteru. Malý v lásce se svým novým královstvím se pustil do různých vojenských dobrodružství, z nichž nejznámější byla 3. křížová výprava.Video: Find Your FATE With Your SOUL Planet In Your Birth Chart . 2020