Ephemeris z 15. září

Ephemeris z 15. září

1949: V 73 letech křesťanský demokrat Konrad Adenauer se stává prvním kancléřem Spolkové republiky Německo (SRN).

1940: Vichyho režim zatčen Leon Blum. Poté, co se ho neúspěšně pokusila usvědčit z údajné odpovědnosti za porážku, předá vichyovská vláda Bluma Němcům, kteří budou deportováni do Buchenwaldu.

1935: V Norimberku, během kongresu nacistické strany, Hitler vyhlásil své první antisemitské zákony.

1777: Kongres USA přijal „Články konfederace“, což povede k vytvoření Spojených států amerických.Video: How to Read a Birth Chart. in Minutes!