Ephemeris z 21. září

Ephemeris z 21. září

1979: Jean Bedel Bokassa, říká „Bokassa I. císař Středoafrické republiky“, je vyhnán z trůnu jeho synovcem Davidem Dackem, kterému pomáhala francouzská armáda.

1765: Držitel královského arquebusu zabije velkého vlka červeného na pozemku královského opatství Chazes. Pak jsme přesvědčeni, že je to „zvíře Gévaudan“

1558: oba císař Německa, princ Nizozemska a král Španělska, Charles Quint zemřel ve věku 58 let v Yuste ve Španělsku. Od své abdikace ve prospěch svého syna Filipa II. Žil jako samotář v klášteře řádu sv. Jeronýma v Extremaduře.



Video: Empty houses in Astrology Birth Chart