Ephemeris ze dne 29. září

Ephemeris ze dne 29. září

1971: Vypuštění sovětské sondy Luna 19 směrem na Měsíc.
1918: Spojenci učinili rozhodující průlom v Hindenburgově linii.
1833: Carlist povstání ve Španělsku.
1650: Ve Francii ukládá parlament mír v Bordeaux, který ukončí druhou frontu.
1066: Vilém Dobyvatel napadne Anglii s nárokem na trůn.Video: When Outer Planets Influence Personal Planets: Uranus, Neptune, Pluto Podcast