Ephemeris 3. srpna

Ephemeris 3. srpna

1830: zavedený v Saint-Cloud od 29. července, kdy je zaveden nový režim s prozatímní vládou složenou z pěti členů, k nimž je přidána La Fayette v čele Národní gardy, Karel X. je nucen abdikovat.

1492: Janovský navigátor Christopher Colombus opustil přístav Palos (Andalusie) v naději, že se ze západu dostane do východní Indie.

1347: Po jedenácti měsících obléhání se město Calais kapituluje anglickým jednotkám. Anglický král Edward III slibuje, že se masakru vyhne pod podmínkou, že mu bude předáno šest občanů města.Video: WHAT IS AN EPHEMERIS