Ephemeris ze 17. července

Ephemeris ze 17. července

1945: Zatímco druhá světová válka ještě neskončila, setkávají se Truman, Stalin a Churchill Postupim, jihozápadně od Berlína, diskutovat o osudu Německa.

1942: Zásah Vel d'Hiv: 13 000 Židů, včetně 4 051 dětí, z Paříže a pařížského regionu, je přes noc zatčeno francouzskou policií a zaparkováno ve sportovní hale Zimní Velodrome.

1791: Pod velením La Fayette zahájí Národní garda palbu na demonstranty Champ-de-mars který požadoval propadnutí Ludvíka XVI. po jeho neúspěšném útěku z Varenne.

1453: Francouzská armáda Karla VII. Zvítězila v Anglii ve vesnici Gironde v Anglii Castillon, který označuje konec stoleté války.

1203: Na cestě do Jeruzaléma křižáci berou byzantské město Konstantinopol.Video: Weekly Intuitive Astrology and Energies of June 17 to 24 Podcast