Ephemeris 2. října

Ephemeris 2. října

1924: The liga národů přijímá Ženevský protokol o mírovém řešení mezinárodních konfliktů.
1870 : Řím se stává hlavním městem Itálie.
1700: Charles II odkázal vůlí španělská koruna vévodovi z Anjou Philippe, vnukovi Ludvíka XIV. Toto přičtení bude motivovat nástupnickou válku Španělska.
1518: The Kardinál Wolsey rozvíjí Londýnský mír mezi Anglií, Francií, císařem Maxmiliánem I., Španělskem a papežstvím.
1492 : Henry VII Anglie, znepokojený mocí Karla VIII., který spojil Bretaně se svým královstvím, napadl Francii.
1187: sultán Saladin dobývá Jeruzalém od křižáků.Video: Sarah Pagé. Ephemeris Data. Pop Montréal