Ephemeris 3. října

Ephemeris 3. října

1990: Sjednocení NDR a SRN: Německo znovu získalo svrchovanost.
1971: Sovětská sonda Luna 19 je umístěna na měsíční oběžné dráze.
1969: Vytvoření zvláštních práv čerpání (SDR) členskými zeměmi MMF, prvního měnového systému, který není založen na zlatě.
1929: Srbsko-chorvatsko-slovinské království se jmenuje Jugoslávie.
1904: Francie a Španělsko podepisují smlouvu na ochranu nezávislosti Maroka.
1866: Vídeňská smlouva ukončuje válku mezi Rakouskem a Itálií.Video: North Node Transitions: 2 Interpretations To Understand