Ephemeris 16. října

Ephemeris 16. října

1978: Kardinál Karol Wojtyla, krakovský arcibiskup, je zvolen papežem a stal se Janem Pavlem II.
1964: Čína odpálila svoji první atomovou bombu a stala se pátou jadernou energií na světě.
1813: Napoleonská armáda je poražena v Lipsku v „bitvě národů“.
1793: Královna Francie Marie-Antoinette je gilotována.
1094: Biskupové exkomunikují francouzského krále Filipa I. jménem papeže Urbana II.Video: గరడ నచభగ రజయగ తవరల మన రశ వర జవత కతత కతత మలపల తరగతద