Ephemeris ze dne 29. října

Ephemeris ze dne 29. října

1965: Únos v Paříži Mehdiho Bena Barky, vůdce marocké opozice, jehož tělo nebylo nikdy nalezeno.

1956: Izraelská armáda napadne Sinaj.

1923: Vyhlášení Turecké republiky doAtatürk, která definitivně ukončila pět století starou Osmanskou říši.

1922: Italský král Victor-Emmanuel III. Jmenuje předsedu vlády Mussoliniho.

1863: Založení Červeného kříže.    Video: Planets in Higher Degrees