Ephemeris 3. listopadu

Ephemeris 3. listopadu

1956: V krizi v Suezském průplavu Velká Británie a Francie přijímají zásadu příměří pod podmínkou, že OSN zajistí udržení míru.

1950: Francouzské jednotky evakuují severní hranici Vietnam.

1946: Japonský císař ztrácí moc ve prospěch voleného shromáždění.

1534: Anglický parlament pověřil krále Jindřich VIII soudní a politické mocnosti, do té doby teoreticky spadající pod papeže.

1468: Armáda vévody z Burgundska Charles Bold vyhodí Lutych.Video: How I use The Photographers Ephemeris TPE for moon rise and set photos