Louis XIV - francouzský král (1643-1715)

Louis XIV - francouzský král (1643-1715)


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Král Francie Louis XIV, přezdívaný „velký“ nebo „sluneční král“, měl nejdelší vládu ve francouzské historii (1643-1715). Jeho vláda, úzkostlivě modernizující správní a ekonomické struktury svého království, oscilovala mezi úspěchy a válkami, zvláště dlouhá a zničující pro státní finance. Poté, co si Ludvík XIV vybral za svůj znak slunce, přivedl královský absolutismus na vrchol ve Francii, která svítí na Evropu, a to i v oblasti umění a dopisů.

Louis XIV, dětský král

1638: Francie je ve válce, Francie má hlad, Francie trpí tisíci poruchami, ale Francie se raduje. Po 23 letech neúspěšného manželství královna Anne Rakouska právě porodila 5. září 1638 v Saint Germain dítě, syna, delfína. Není nadarmo dáváme malému Louisi Dieudonnému přezdívku „dítě zázraku ". Zázrak najednou politický: znamení naděje v konjunktuře vzácné gravitace a dynastického zázraku: ovoce unie dlouho bez lásky a poskvrněné temnými zášti.

Je skutečností, že rodiče budoucího krále Ludvíka XIV se stěží milují. Louis XIII stárl dlouho před svým časem nemocí, vyčítá své ženě, že zůstala v srdci Španělkou a že odporovala politice svého hlavního ministra: Richelieu. Anne Rakouska, která se u francouzského soudu vždy cítila izolovaná a opovrhovaná, je skutečně jedním z hlavních odpůrců kardinála a neocení společnost manžela, který nikdy nevěděl, jak vyjádřit své city.

V tu chvíli se stane zázrak. Rodená Dauphin, do té doby královna více španělská než francouzská, více oponentka než žena státu, se pro lásku ke svému synovi stane jedním z nejodolnějších stoupenců francouzské monarchie a rodícího se absolutismu. Anna Rakouská, která nemá politický smysl, pochopila, že samotný její syn představuje naději pro stabilitu království. Ochrana jejího syna, když je známo, že je ve špatném zdravotním stavu, znamená také chránit sebe a její budoucí status vladařky. Mladý Ludvík XIV si tedy na rozdíl od Ludvíka XIII. Užíval bezpodmínečné lásky a podpory své matky.

Poslední roky vlády Ludvíka XIII. Byly poznamenány válkou proti Habsburkům, ale také důležitými ministerskými změnami. Richelieu zemřel v prosinci 1642, král vytvořil nový vládní tým, ve kterém jistý Jules Mazarin.

Fascinující postava tohoto italského kardinála, jehož skutečné jméno je Giulio MazariniNarodil se v Abruzzu v roce 1602 v rodině, jejíž vzestup je nedávný (jeho otec byl odsazen do konstábla neapolského království). Jako právník se nejprve vzdělával jako důstojník v papežských armádách. Poté, co se vyznamenal svou impozantní inteligencí, se stal jedním z nejvýznamnějších diplomatů Svatého otce. Prostřednictvím toho je tento pohledný rafinovaný muž, který se opakovaně pokoušel zabránit válce mezi katolickými mocnostmi Bourbonů a Habsburků, rekrutován svým mentorem: kardinálem Richelieuem. Ten z něj udělá jeho šedou eminenci a udělí mu naturalizaci.

Mazarin je proto a priori „stvoření Od Richelieua nebo jeho klienta. Pohledný Jules, který ví, jak si ušetřit několik možností, však udržuje s královnou vynikající vztahy. Mezi partnery války proti Španělsku (tj. Strany točící se kolem Richelieu) a mírovými partnery (kterých byla královna v minulosti), Mazarin působí jako prostředník. A pak za politickými manévry existuje určitá přitažlivost mezi Anne a Jules ...

Jak končí dlouhá vláda Ludvíka XIII., Zatímco bývalí oponenti Richelieu se postupně vracejí k soudu, prožívá mladý Louis Dieudonné své první roky. Na druhou stranu malý delfín, kterého otec (který je z toho velmi naštvaný), velmi vyděšený, udržuje blízký vztah se svou matkou. Je třeba říci, že se o něj velmi stará a nenechá si ujít příležitost vštípit mu silné morální hodnoty.

Anne, hodná dědice svého dědečka Karla V., má velké ambice pro svého syna, kterého už považuje za panovníka s nerozdělenou autoritou. Mladý Louis se proto velmi rychle naučí situovat svou hodnost a pohrdat těmi, kdo by ho mohli napadnout. Královna, která byla ve své době jejich spojencem “Skvělý „Žárlivost na autoritu panovníků se stala nejhorším nepřítelem jeho syna.

Toto autoritářské a centralizující pojetí monarchie může vyhovovat jen malému Louisovi, který projevuje určitou hrdost. Přesto se o něm říká, že je to půvabné, vážné dítě (někdy se o něm říká, že je příliš vážné), schopné se ovládnout. Se svým mladším bratrem udržuje klidný vztah: Philippe budoucí vévoda z Orleansu.

Regentství Anny Rakouské

14. května 1643 Louis XIII., Otec, který tolik vyděsil svého syna, skončil na konci dlouhé agónie a zemřel. "Král je mrtvý, ať žije král. U Veliků se zdá, že pro všechny odpůrce politiky Richelieu nastal čas na pomstu. Velké bude jejich zklamání, Anne Rakouska, nyní regentka, bude svým způsobem pokračovat v politice svého zesnulého manžela a kardinála.

Poté, co hladce manévrovala s parlamentem, který byl dříve ponížen Richelieu, jmenovala Anne Jules Mazarin jako hlavní ministr. To je začátek politického páru, který poznamenal historii Francie. Jules a Anne mají mnoho společného, ​​zejména to, že oba jsou cizinci od narození.

Budoucnost francouzského království je tedy v rukou Španělů a Italů, kteří mají stejné ambice: chránit a udržovat autoritu mladého Ludvíka XIV. Kdyby rozhodně nebyli milenci (bylo by špatné podceňovat moc královského morálního a náboženského zákoníku), Anne Rakouska a Mazarin se obdivuhodně doplňují. K vůli a nedůtklivosti regenta přinesl Mazarin svou jemnost a diplomatické schopnosti.

Počátky regentství se mnoha Francouzům jeví jako požehnané období. Pět dní po smrti krále francouzská vojska vedená Vévoda z Enghienu (Louis II. Z Condé) vyhrál rozhodné vítězství nad Španěly v roce Rocroi. Království je nyní v bezpečí před invazí. Atmosféru spiknutí, podezírání a represí v letech Richelieu následuje atmosféra „svobody“. Velikové upřímně věří, že jejich čas nadešel a doufají v návrat k vyvážené monarchii, kde by se panovník de facto podělil o svou autoritu s šlechtou.

Nebude to dlouho trvat, než si uvědomí, že politická agenda Anny Rakouské je v rozporu s jejich názory. Brzy začala první spiknutí proti vladaři a kardinálovi. Mazarin, kterého mnozí považovali za slabého, neváhá tyto poruchy potlačit a zdá se, že se na chvíli vrátil klid. Situace v království však neveští nic dobrého. Válka nadále pohlcuje obrovské sumy peněz, daňové zatížení odvádí krajinu, která se často vzbouří, zadluženost a korupce se rozšíří.

Je třeba říci, že Francie v té době byla ještě patronátní společností, kde panovník neměl skutečnou správu. Ať už jde o výběr daní, údržbu infrastruktury, vedení války, musí se uchýlit buď k velké šlechtě, nebo k funkcionářům, kteří často upřednostňují své vlastní zájmy nad zájmy krále. Na druhé straně strukturální slabost starého daňového systému zvýhodňuje spekulace a vznik „finance lidí S impozantní silou.

Na sociální a politické úrovni je proto francouzské království rozděleno, roztříštěno. Velcí se spoléhají na své klientely, které samy tvoří klientely nižších pozic se změnou loajality. Vedoucí kanceláře a členové parlamentu zároveň hrají své vlastní, někdy chaotické politické skóre. Nakonec lidé, velmi různorodí, od pařížských buržoazů po rolníky z Cantalu shromáždili různé vůle podle vůle “populární emoce »(Nepokoje, vzpoury).

Všichni však zmateně sdílejí tuto touhu přivést království zpět na „správnou cestu“, cestou monarchie zmírněné zprostředkujícími orgány, zbavené permanentního fiskálního tlaku. Tento „první liberalismus“, na rozdíl od rodící se „absolutní“ monarchie, sní o návratu do zlatého věku, který nakonec nikdy nebude existovat. Mezi tímto snem a posílením bourbonské monarchie existuje rozpor, který lze vyřešit pouze konfrontací.

Mladý král je však těmto politickým úvahám daleko. Vychován, jak je zvykem u žen do sedmi let, poté vstoupil do mužského světa. Jeho vzdělání bylo svěřeno Mazarinovi. Toto vzdělání bude čisté a pevné. Louis se učí latinu, etiku, ale také historii, matematiku a italštinu. Dětský král však není pilný student a dává přednost mnoha dalším činnostem.

Stejně jako jeho otec je především nadšencem tělesných cvičení. Lov, jízda na koni, šerm a válečné hry přerušují jeho každodenní život. Ale je to také chlapec s velkým uměleckým cítením. Pokud nesvítí na kytaru nebo loutnu, je vynikajícím tanečníkem. Král tančí znovu a znovu a živí nekonečnou lásku k baletnímu umění.

Fronde, u zrodu projektu Sun King

Bezstarostné dětství tohoto krále tance těžko vydrží. Bude se muset zapojit do úplně jiného druhu baletu. Fronde, tato vzpoura, která se vaří roky, má explodovat. Tato událost Jean-Christophe Petifils kvalifikovaný pro „největší francouzská politická katastrofa 17. stoletíth století »Bude mít značný dopad na politické zrání Ludvíka XIV. Pochopit Fronde znamená porozumět projektu Sun King.

Prak toto jméno nejprve evokuje dětskou hru, dětinské a frivolní zaměstnání. Je to povrchní a je třeba poznamenat, že nenabízí vůdčí myšlenku, jasnou linii. Kromě toho zde není Fronde, ale Foundations. Tato typická barokní hnutí nabízejí chaotickou podívanou, kde se hádky a vášně počítají stejně jako politické výpočty. Nejde o generálku revoluce z roku 1789, ale o poslední dějství středověké hry.

Jak jsme viděli, politická linie Anny z Rakouska a Mazarina jde proti vůli různých hráčů ve společnosti Ancien Régime. Pokud je velká, druhá šlechta, kde mají parlamenty často odlišné zájmy, mohou se ocitnout v opozici vůči rodícímu se absolutismu. S touto vnitřní opozicí je spojen tlak vyvolaný válkou a dovedně poháněný Španělskem.

Na začátku roku 1648 byla Paříž v chaosu. Parlament a buržoazie města jsou pobouřeny Mazarinovými manévry. Kardinál ministr, dychtivý doplnit královskou pokladnu, zvyšuje prodej nových kanceláří, což devalvuje hodnotu těch, které mají poslanci. Na druhou stranu zvyšuje daňové zatížení poslanců a pařížské buržoazie, kteří do té doby platili malou daň.

Výsledkem je, že Parlament odmítá zaregistrovat několik daňových nařízení a má v úmyslu provést vyrovnání proti Mazarinovi. Regent, který se cítil osobně ponížen, však musí přijmout důležité ústupky, aby se vyhnul vzpouře v Paříži. V dubnu se suverénní soudy dokonce budou cítit dost silné na to, aby monarchii vnucovaly listinu dvaceti sedmi článků, která stanoví parlament jako právní protiváhu.

Zdá se, že vladař a Mazarin prohráli hru, ale opravdu se snaží získat čas. 21. srpna Louis II de Condé vyhrál další vítězství proti Španělům v Lens. Jeho armáda proto může potlačit případné povstání. Mazarin využívá oslav tohoto vítězství k zatčení několika vůdců parlamentní fronty. Tato zatčení okamžitě způsobí vážné nepokoje a městské štětiny se stovkami barikád.

Regent, který se musel držet v úzkém kontaktu, nejprve pochopí, že královská rodina je vydána na milost a nemilost výtržníkům, kteří jsou ozbrojeným křídlem parlamentu. Na začátku září přiměla své děti a Mazarin opustit Paříž, poté se k nim připojila, když odvolala Condé vojáky do hlavního města. Při této zprávě Paříž znovu povstává a Anne Rakouska, která se chce vyhnout občanské válce, svěřuje Condé misi vyjednávání s rebely. Konečně je dosaženo dohody, Mazarin a vladař museli tváří v tvář parlamentním požadavkům znovu předstírat, že kapitulovali.

Malý král, kterému je pouhých deset let, možná nechápe složitost situace, ale rozumí dvěma věcem. Za prvé: poslanci jsou překážkou správného fungování monarchie, za druhé: princ de Condé měl z krize velký užitek. Tento ambiciózní princ, jeden z nejlepších generálů své doby, nemá pro mladého krále nic jiného než pohrdání. Conde by se považoval za generálporučíka království, každopádně pro tuto chvíli by se pro regenta stal nepostradatelným.

Dohoda mezi parlamentem a monarchií (uvedeno Dohoda Saint Germain) byl odsouzen k rozbití. Condé vojáci (ve skutečnosti němečtí žoldáci) zůstali rozmístěni v Ile de France a královna jen sní o tom, že znovu uprchne. Anne Rakouska, která nejprve podpořila Mazarinovu smířlivou a mučivou strategii, dospěla k závěru, že pouze zúčtování může zachránit autoritu, kterou hodlá odkázat svému synovi.

V noci z 5. na 6. ledna 1649 opustila královská rodina Paříž v největším utajení pro Saint Germain en Laye. Zatímco parlament odsoudí Mazarina k vyhoštění, Condéovy jednotky obléhají hlavní město. Před ním povstalci dali příkaz svému vlastnímu bratrovi Prince of Conti. Conti není jediný “Vysoký Na které se rebelové mohou spolehnout. Kromě jeho sestry Vévodkyně z Longueville, najdeme vedle praku Vévodové z Labeufu, z Beaufort, princ Marcillac... zkrátka elita šlechty ve Francii.

Ať tak či onak, Condé si zachovává iniciativu a poráží všechny pokusy rebelů o prolomení obležení. Dokonce i vojska vikomta z Turenne (poté v čele nejlepší francouzské armády), strávený nějaký čas na straně Fronde, jsou poraženi, jejich loajalitu koupil Mazarin za zlatou cenu.

Kardinál se nicméně domnívá, že konflikt by neměl pokračovat příliš dlouho. Ví, že Frondeurs mají španělskou podporu a že Francie si nemůže dovolit luxus občanské války. Na druhou stranu ho zprávy z Anglie o popravě krále Karla I. povzbudily, aby hledal vyjednané řešení. Takže opět chromý kompromis (mír z Saint Germain) je podepsán 1.ehm Duben 1649 (sic.)

Condé vs. Mazarin

Na oplátku za zrušení Mazarinova zákazu vyhoštění dostali všichni rebelové amnestie, a proto mohou pokračovat ve svých spiknutích. Pouze Condé se vynořil z této krize, která z něj učinila nejmocnějšího prince Francie. Síla, kterou si chce užít a bez překážek.

Představuje tedy soupeře Mazarina, kterého se Rakouská Anna odmítá vzdát. Je proto logické, že se Condé postupně přibližuje k Frontám, jejichž vůdci nejsou nikdo jiný než jeho bratr a sestra! 18. ledna 1650, u příležitosti královské rady, byli Condé, jeho bratr princ de Conti a vévoda z Longueville (tj. Condého švagr) zatčeni na příkaz regenta. Anna Rakouská se znovu rozhodla konfrontovat ... důsledky budou katastrofické. Zatčení princů skutečně vyvolá vzpouru jejich klientely v provinciích.

Vévodkyně z Longueville destabilizuje Normandii, Turenne agituje na severu Francie (s podporou Španělska), Západ podléhá vlivu vévodů z Bouillonu a prince z Marsillacu, vzpoury v Bordeaux. Zhoršující se vojenská a fiskální situace v království tlačí Mazarina k dalšímu kompromisnímu míru. K jednání s rebely se kardinál tentokrát uchýlil ke službě Gaston d´Orléans královský strýc ... velká chyba.

Ve skutečnosti Gaston d´Orléans, stále tak málo inspirovaný politickými záležitostmi, živí určité sympatie k rebelům. Proto se postupně shromáždí k jejich tezím a 2. února 1651 se otevřeně prohlásil proti Mazarinovi, konečné pomstě Richelieuova dědice. Gaston byl poté podporován pařížským parlamentem a klienty Velké. Mazarin je již dlouho předmětem bezprecedentní stěrové kampaně (slavné Mazarinades) vidí jeho záchranu pouze za letu a uchýlí se do Německa. Vladař a mladý král se stali rukojmími Frondeurů.

V noci z 9. na 10. února 1651 byl Palais-Royal převzat rebely. Věřili (oprávněně), že Anne Rakouská také uprchne. Aby se královna vyhnula nepokojům, bude nucena nechat lidi pochodovat do ložnice mladého Ludvíka XIV., Který předstírá, že spí. Tragická a ponižující noc, která navždy poznačí krále Slunce.

Rok 1651 by měl být pro tohoto mladého krále slavným rokem s příjemnou postavou a dobrou přítomností. Ve skutečnosti je to ve věku 13 let, kdy podle zvyku francouzští králové dospívají. Ale když tímto zářivým 7. září oficiálně převezme hlavu království, stále není daleko od toho, aby mohl vládnout.

V zemi ve skutečnosti vládne pár Anny z Rakouska-Mazarinu prostřednictvím neustálé a vášnivé korespondence. Vládnou však nepokoje, knížata, která se mezi nimi trhají, se také pohádala s poslanci a vyhlídka na setkání generálních států situaci dále narušuje.

Condé, kterého už konečně unavuje čekání na čas, se rozhodne uzavřít dohodu se Španělskem o financování jeho převzetí. Na začátku podzimu 1651 jsme proto měli království rozděleno mezi královský tábor (Anna Rakouská, Ludvík XIV a Mazarin se brzy vrátili z exilu), parlamentní tábor (v čele s Gastonem d'Orléans ...) a to od Condé. Občanská válka, která nikdy úplně neskončila, začíná znovu. Královská vojska, která se nyní mohou spolehnout na služby Turenne (rozhodně naštvaná na své rivaly z rodiny Condé), se pustí do divokého duelu s Condeanskou armádou a zpustoší Ile de France.

Nakonec se vyčerpaly možnosti a Condé pomohla Gastonova dcera Orléans la Vévodkyně z Montpensier se mu podaří najít útočiště v Paříži. Při rozhodování o vypořádání účtů s poslanci učinil ve městě panující teror. Touto politikou ztrácí veškerou podporu významných osobností a nakonec je donucen uprchnout z Francie do Bruselu, kde se od nynějška bude sloužit Španělsku.

Poučení z fronty pro Ludvíka XIV

21. října 1652 se Louis XIV vrátil do Paříže. Kapitál, který opustil před 13 měsíci, ho triumfálně přivítal. Paříž drzá, Paříž rebel, Paříž rebelující se konečně znechutila svou vlastní vzpourou a vrhá se k nohám vítěze. Stejně jako zbytek království usiluje pouze o nastolení pořádku a míru. Fronde, tato šílená občanská válka proto nebude sloužit žádnému účelu.

Ale jaká katastrofa pro francouzské království! Zřícenina veřejných financí, hladomor, devastace všeho druhu ... francouzská populace vzrostla z 20 na 18 milionů obyvatel. Mladý král, který poznal strach, útěk a ponížení, si je dobře vědom závažnosti situace. Takový zážitek mohl jen posílit jeho hrůzu z neposlušnosti a jeho touhu po jednotné, absolutní moci. Z této vzpoury sociálních těl, z této frenetické a chaotické agitace princů, z tohoto triumfu amorů a bezpáteřnosti vyvodil Ludvík XIV impozantní lekci. Bude králem řádu ... nebo nebude.

Vítězný návratLouis XIV v jejím hlavním městě v roce 1652 by nás však nemělo zapomenout na skutečnost, že politika země zůstává do značné míry taková, jakou si myslel Mazarin. V letech 1653 až 1660 se tento bude snažit (společně s králem a jeho matkou) postupně potlačovat fermenty zpochybňování královské moci, které ještě mohou existovat. Avšak tam, kde by Richelieu použil silnou cestu, jeho nástupce upřednostňuje klikaté manévry.

Italský kardinál, znalec public relations, tak dokonale využívá Louisův talent na reprezentaci. Král, jehož přítomnost zapůsobí, se často ukazuje lidem, armádám, velvyslancům, a to vše podle pečlivě promyšleného plánu. Louis, jehož autoritářský charakter víme, chápe, že v politice je stále žákem svého prestižního ministra a s velkou milostí se věnuje této „komunikační kampani“ (upadnout do anachronismu) usazené s velkými rány balety a triumfální vstupy.

Mazarinův triumf

Ve stejné době jako tento podnik svádění měl Mazarin tendenci posilovat moc monarchie nad provinciemi. Zobecnil tak systém intendance a podrobil držitele úřadů v provinciích přísnější kontrole. Během těchto let také kardinál-ministr posílil svou vlastní klientelu, čímž oslabil klienty Velké.

Kromě tohoto potvrzení ústředního orgánu vůči provinciím (které nebylo bez odporu) Mazarin pracuje na nápravě fiskální situace království, která byla poškozena Fronde. Je třeba říci, že to jde ruku v ruce s politikou osobního obohacování, která nemá v Evropě obdobu. V těchto dobách lze jen těžko rozlišovat osudy vládců a státních pokladen a Mazarin tento zmatek zneužívá. Vždy vydán na milost a nemilost, projevoval opravdové spekulativní šílenství a hromadil nesmírné jmění. V tomto podniku mu obdivuhodně pomáhá jeho stevardJean Baptiste Colbert, slíbil světlou budoucnost.

Poslední výzva, které Mazarin čelí, je jansenismus: náboženská doktrína hluboce zpochybňující vztahy mezi božskou milostí a lidskou svobodou. Aniž bychom zašli dále do teologických podrobností, můžeme konstatovat, že jansenismus je ve Francii velmi úspěšný, zejména v různých klášterních komunitách, včetně slavného opatstvíKrálovský přístav. Jansenisté svou oddaností svobodě svědomí a náročnou morálkou zákerne zpochybňují poslušnost zavedeným mocnostem. Z tohoto důvodu musí čelit nepřátelství papeže i monarchie, což jim zajistí velkou podporu v kruzích jak Gallikánů, tak proti absolutní monarchii.

Během těchto let se Mazarin pokusil prosadit tváří v tvář sociálním prvkům (parlamenty, funkcionáři provinčních úřadů, jansenistické kruhy), které zpomalily pochod královského absolutismu, a Ludvík XIV. Se skutečně naučil králi. Tento mladý muž není příliš intelektuální. Spíše projevuje pomalou a metodickou mysl, což vysvětluje zejména jeho chuť skrývat se. Louis zůstává králem dramatických událostí, což znamená, že lidé kolem něj úzkostlivě dávají pozor na sebemenší reakci.

Tajemná sfinga, jejíž oblíbená odpověď je „uvidím », Mluví málo a často jedná pragmaticky. Známe ho však emocionální výbuchy a neustálou touhu potěšit. Nakonec je velmi plachý jako jeho otec a má potěšení z role netečného panovníka, který je někdy zcela odstraněn ze své soukromé osobnosti.

Otázka, která nás přirozeně přivádí k otázce jeho lásek. Louis je neustále konfrontován s pokušením charakteristikami dvorské společnosti a někdy tomu podléhá. Jeho první velkou emocí zůstane Marie Mancini, Mazarinova neteř, kterou potkal v roce 1658. Mladý Ital je fascinující osobnost, kultivovaná a obdařená bystrou myslí. Vášnivá o umění a hudbě bude mít v těchto oblastech jasný vliv na Louise.

Vášeň, která spojuje Marie Mancini a Louis, však maří evropskou politiku Mazarina a Anny Rakouské. Nezapomínejme, že pak válka proti Španělsku pokračuje a je nejvyšší čas ji ukončit. Díky skvělému vítězství Turenne nabitva dun (14. června 1658) ve španělské armádě Condé byl Flanders vydán na milost a nemilost francouzským jednotkám. Ale tady to je: peníze opět docházejí a soupeření s Anglií a Spojenými provinciemi (Nizozemsko) již roste. Francouzsko-španělský mír podle dobového zvyku zahrnuje dynastické manželství mezi Louisem a španělskou Infantou:Marie Terezie.

Zatímco mírová jednání pokračují v Madridu v Paříži, Louis plně prožívá svůj románek s Marií, která proto projevuje nepřiměřené ambice. Ital by se považoval za královnu a mezi svou láskou k ní a nutnostmi doby, kdy Louis váhá, často podléhá rozmarům své milované. Důvod a tlak Mazarina a Anny z Rakouska nakonec zvítězí a král souhlasí, že se ožení s Marií-Thérèse.

Toto manželství a slavnéSmlouva o Pyrenejích který ji doprovází, bezpochyby představuje Mazarinův triumf. Francie se z toho posiluje a získává Roussillon, část Cerdagne a Artois; stejně jako různé pevnosti a ústupky od vévody z Lotrinska, jehož státní kontrola má strategickou hodnotu pro udržení francouzské přítomnosti v Alsasku.

Nelze však činit závěr, že tento mír musel trvat. Manželství Marie Terezie bylo doprovázeno výplatou věna 500 000 zlatých, které si Španělsko nemohlo dovolit zaplatit. Při výrobě je Casus-Belli. V každém případě, v srpnu 1660, Paříž přivítala královské manžele u příležitosti triumfu, který označil popularitu Ludvíka a posílení královské autority.

Nemůžeme říci, že král byl zamilovaný do své manželky, ale ta je neochvějně věrná a velmi zamilovaná do svého manžela. Louis XIV prožil své odloučení od Marie Mancini bolestně, přesto si však vyvodil zásadní politické ponaučení: král nemůže své city postavit před stát. Nikdy ho nepřistihneme, jak se vystavuje rozmarům ženy, ať je jakkoli fascinující.

Colbert versus Fouquet

9. března 1661 zemřel kardinál Mazarin na vrcholu své moci na dlouhou nemoc. Veřejné mínění nebude truchlit nad někým, kdo se za poslední měsíce ukázal být despotičtější a zkorumpovanější než kdykoli předtím, a to navzdory nesmírným službám, které království poskytoval.

Po Mazarinově smrti se Ludvík XIV. Stává králem. Mnozí chtěli vidět počátek jeho „osobní vlády“ ... Je jen správné, že král inovuje zrušením postu předsedy vlády (je to dokonce jeho první rozhodnutí) a oficiálním zajištěním provádění záležitostí, k překvapení všech. . Je však stále relativně nezkušený a musí si uplatnit svoji autoritu. K tomu je nutné, aby svůj začátek vlády symbolicky označil rozchodem s Mazarinovou dobou, a jak často tato přestávka vyžaduje oběť: budeNicolas Fouquet.

V 46 letech byl tento potomek prestižní rodiny šatů (který dokonce vynalezl předka skotského krále ...) klíčovou postavou francouzského politického systému. Horlivý agent monarchie za Frondy (tehdy byl generálním prokurátorem parlamentu), v roce 1653 se stal Mazarinovým dozorcem financí. Byl proto jedním z hlavních hráčů ve francouzské fiskální a finanční politice v letech 1653-1661. Dobře seznámen s kruhy spekulantů a makléřů, uspěje v zajištění finančního přežití království (výkon) za cenu často pochybných manévrů.

Stejně jako Mazarin neopomněl využít svého postavení k obohacení a rychle upadl do korupce (která měla být v té době rozšířená). Fouquet je brilantní mysl a je kultivovaným patronem, který neváhá sponzorovat největší umělce (ScarronMoliereKašnaVauxHnědá aNaše pro nejslavnější) a především pro zobrazení jeho úspěchu. Úspěch stejně drzý jako jeho velkolepý hradVaux-le-Vicomte… Úspěch, který mu vynesl mnoho žárlivosti.

Fouquet ve skutečnosti otravuje svými mnoha výboji a svým okázalým způsobem života (což je také nezbytností jeho funkce) a rychle počítá mnoho nepřátel, včetně popředí: Jean Baptiste Colbert.

Často jsme kreslili portrét důvěryhodného muže Mazarina, který je opakem Fouqueta. A l’exubérance et la prodigalité du surintendant on a opposé la sobriété et la rigueur de cet « homme de marbre », le « Nord » comme le surnommaitMme de Sévigné. Ce serait pourtant oublier que tout comme son rival, Colbert est un représentant typique du système mis en place par Mazarin. Contrairement à l’image que voulurent donner de lui les historiens radicaux de la IIIème République, il n’est pas réellement un exemple de probité.

Mais Colbert a pour lui de maitriser mieux que personne les rouages des montages financiers de l’ère Mazarin. Il dispose d’une connaissance très étendue des diverses manœuvres de son rival, qui a eu la grande maladresse de faire armer plusieurs places fortes par excès de prudence. Enfin Colbert en technocrate zélé et fidèle a su obtenir l’attention et l’estime du Roi.

Dans son testament Mazarin avait mis en garde Louis XIV contre le surintendant, qui bien que compétent lui semblait trop ambitieux. Le Roi en pris bonne note et chargea Colbert, nommé intendant des Finances, de se pencher sur les affaires de Fouquet. Au-delà de la rivalité de personnes, on notera que les deux ministres s’opposaient sur la méthode à employer quant à la conduite des affaires. Colbert en esprit méthodique penchait pour une rationalisation du fonctionnement de l’état, ce qui était du goût du Roi inquiété par les expédients dont Fouquet était coutumier.

Des investigations de Colbert résulteront une cabale, faite de sombres manœuvres politiques et juridiques qui aboutiront à la chute du flamboyant surintendant. Au terme de nombreuses péripéties et d’un procès politique truqué de 3 ans, Fouquet sera reconnu coupable de péculat (détournement de fonds publics) et condamné au bannissement en décembre 1664. Il sera conduit au donjon de Pignerol où il mourra quinze ans plus tard.

Avec la chute de Fouquet et de son clan, Louis XIV a mis à bas de manière publique et retentissante l’un des symboles du système politico-financier mis en place sous Mazarin. Cette rupture radicale a pour effet de lui donner les coudées franches pour réformer le fonctionnement de l’état monarchique. C’est là un « coup de majesté » qui a valeur de symbole et ce malgré les oppositions qu’il put soulever dans le pays.

Fouquet déchu, Colbert nommé Contrôleur général des Finances semble à priori triompher. Il est ainsi chargé du développement économique de la France et possède une grande marge de manœuvre pour mettre en place sa politique. Sa clientèle et son clan occupent des une place importante à tous les niveaux du royaume.

Néanmoins Louis XIV prend bien garde de ne pas lui laisser trop de pouvoir. Voulant rompre avec la domination d’un seul ministre initiée par Richelieu, il favorise l’émergence d’un clan rival de celui de Colbert : Les Tellier-Louvois. Cette famille sera au cœur du développement militaire français de l’époque, Colbert se réservant l’expansion navale et coloniale. Le Roi Soleil avait fait sienne cette maxime : « Diviser pour mieux régner ».

De la Guerre de Dévolution à la Guerre de Hollande

On aurait pu penser que le royaume désormais mûr pour des réformes politiques de grande ampleur, Louis se serait contenté du statu quo sur le plan européen. C’était sous estimer le désir ardent de s’illustrer du jeune Roi.

De plus si Louis XIV, ne recherche pas à mettre en place une monarchie universelle (le thème solaire qui lui est associé, ayant plus vocation de propagande interne) il n’en est pas moins conscient de la fragilité de la situation géopolitique de la France. Cette dernière est toujours à la merci d’invasions (notamment au nord et à l’est) il est donc essentiel d’obtenir des frontières plus aisément défendables (le fameux pré carré). De telles prétentions couplées à l’imprévisibilité du Roi effraient l’Europe. Face à une Espagne déclinante et à un Saint-Empire plus divisé que jamais, la France première puissance démographique d’Europe fait figure d’ogre.

A la mort du roi d'Espagne Philippe IV en septembre 1665, Louis XIV réclame à Madrid au nom de son épouse divers places de l’actuelle Belgique ainsi que la Franche-Comté. Il s’agit là de territoires censés compenser la dot qui ne fut jamais versée après son mariage avec l’Infante Marie-Thérèse. Le Roi de France habilla ses revendications d’un principe juridique (douteux) dit « droit de dévolution. » Lorsque les exigences françaises furent rejetées par l’Espagne en mai 1667, Louis XIV se mit immédiatement en campagne.

On constatera que cette guerre fut habilement préparée par Le Tellier (assisté de son jeune fils, le marquis de Louvois). La France qui profite alors des premières retombées économiques du volontarisme économique Colbertien, peut consentir un grand effort financier pour sa préparation militaire. En plus d’aligner des armées nombreuses et bien pourvues, elle dispose d’excellents chefs tels que Turenne et Condé. Avec la marine renaissant sous l’impulsion de Colbert, le royaume possède le premier et meilleur outil militaire d’Europe.

Cette guerre sera pour l’époque une guerre éclair. Commencée en mai 1667 elle s’achève à peine un an plus tard au traité d’Aix la Chapelle. Louis XIV qui a participé personnellement aux campagnes (et mis plusieurs fois sa vie en danger au point d’excéder Turenne) n’a cependant pas obtenu la victoire qu’il souhaitait. Certes il parvient à annexer de nombreuses places au nord (bientôt fortifiées parVauban), mais la frontière en résultant est encore difficilement défendable.

Le Roi de France a été opté pour la modération notamment parce qu’il estime que l’effondrement final de l’Espagne n’est plus qu’une question d’années. En effet l’héritier de Philippe IV : Charles II est un être chétif et maladif, affligé d’un nombre impressionnant de tares congénitales. On pense sa mort prochaine et Louis XIV, comme l’empereur Léopold à Vienne, se prépare à se partager son héritage. Enfin l’ambitieux roi de France projette déjà sa prochaine guerre, celle qui le verra envahir les Provinces-Unies (Pays-Bas actuels)…

La Guerre de Dévolution a achevé de convaincre de nombreuses cours européennes que le Royaume de France possédait des visées hégémoniques sur le continent. Ainsi en janvier 1668, la Suède, les Provinces-Unies et l’Angleterre se sont alliées pour freiner l’expansion française aux Pays-Bas espagnols. Louis XIV sait que cette coalition tient pour beaucoup à l’activisme des néerlandais (et surtout à celui du futur stathouder Guillaume d’Orange). Les marchands hollandais (les Pays-Bas sont à l’époque la première puissance commerciale d’Europe) redoutent la présence française au sud de leurs frontières et prennent ombrage des prétentions coloniales et navales de Colbert.

Néanmoins ce dernier est opposé à tout conflit avec les Provinces-Unies, estimant qu’il faudrait d’abord renforcer l’économie nationale. D’autres ministres du Roi-Soleil pensent eux qu’une guerre en Hollande ne cadre pas avec le grand projet géopolitique d’alors : à savoir le démembrement de l’empire Espagnol. Mais Louis XIV, frustré par le résultat mitigé de la guerre de Dévolution et conforté par l’optimisme de Turenne et Louvois finit par se décider pour l’épreuve de force. Il faut dire qu’il a alors remporté un beau succès diplomatique en retournant le roi d’Angleterre Charles II contre les Hollandais, ce à grand renfort de subsides.

Le 22 mars 1672 la flotte anglaise attaque un convoi hollandais au large de l’Ile de White, le 6 avril suivant la France déclare la guerre aux Provinces-Unies. L’offensive qui aurait du être un jeu d’enfant, se révèle bien vite un casse tête pour les Français. Certes les places ennemies tombent les unes après les autres, mais le 20 juin les néerlandais rompent leurs écluses et provoquent l’inondation du pays.

Les troupes françaises s’embourbent dans une campagne harassante, faisant face à une résistance acharnée menée par Guillaume d’Orange, le nouveau stathouder. Peu après l’empereur Habsbourg décide de se joindre au combat contre les Français et entraine à sa suite le Brandebourg. Les troupes françaises sont alors contraintes de reculer et d’adopter une posture plus défensive. L’année suivante l’Espagne se rallie à laGrande Alliance de La Haye. De locale, la guerre est devenue européenne…elle va durer encore 5 longues années.

Face à une coalition d’ampleur inédite, les forces françaises vont offrir une prestation plus qu’honorable et ce sur tous les fronts, à terre comme en mer. Le conflit est acharné, cruel même et les troupes françaises commettront de nombreuses exactions en Hollande mais aussi au Palatinat.

Sur le pan intérieur, la situation se dégrade peu à peu. Les excédents financiers du début du règne ne sont plus possibles et Colbert se voit contraint de recourir à des acrobaties financières que n’aurait pas renié Fouquet…La pression fiscale qui en résulte conjuguée à la hausse du coût des produits de première nécessité vont provoquer plusieurs révoltes populaires principalement en 1674-1675.

Louis XIV malgré sa volonté d’obtenir un terme favorable à cette guerre accepte des pourparlers lorsque l’Angleterre finit par se rapprocher des Hollandais. Ces négociations initiées dés 1677 seront d’une grande complexité au vu du nombre de belligérants impliqués. Elles sont de plus menées en parallèle avec les offensives françaises du début de 1678, à l’occasion desquelles les Pays-Bas espagnols sont partiellement conquis. Avec les troupes françaises devant Anvers, les Provinces-Unies sont à la merci de Louis XIV. Ce dernier entame donc la phase finale des négociations en position de force.

Louis le Grand

Thetraité de Nimègue (août 1678) qui en résulte vaudra au Roi de Force son surnom de « Louis le Grand ". Il peut en effet apparaitre alors comme le grand vainqueur de cette guerre, une manière d’arbitre de l’Europe. La France qui a su défaire une coalition imposante obtient des Provinces-Unies qu’elles autorisent le culte catholique et de l’Espagne : la Franche-Comté, le Cambrésis, une partie du Hainaut et la partie de l’Artois qui lui manquait. De l’empereur et duc de Lorraine, Paris obtient des concessions et quelques places fortes stratégiques. Les frontières françaises atteignent désormais le Rhin, l‘encerclement du royaume par les Habsbourg est brisé.

Ce triomphe (inespéré au vu de la situation en 1674) ne doit cependant pas masquer les faiblesses de la position française. Le royaume a lourdement souffert du fardeau de la guerre, les finances sont au plus mal. Le conflit a d’autre part condamné à l’échec les tentatives d’expansion commerciale et coloniale voulues par Colbert, tout comme il a empêché la modernisation économique du royaume. Les conséquences à long terme en seront dramatiques.

De plus il faut souligner que les Provinces-Unies ont sauvegardé leur territoire. Guillaume d’Orange dispose toujours d’un redoutable pouvoir de nuisance. Enfin le comportement des troupes françaises a retourné l’opinion de nombreux états allemands contre Louis XIV, désormais décrié comme un despote sanguinaire. Quoi qu’il en soit, en 1678 le Roi Soleil est au zénith d’une gloire pour jamais associée à Versailles…

Plus que beaucoup d’autres entreprises le projet Versaillais est associé au nom de Louis XIV. Il évoque à la fois le raffinement d’une société de cour parvenue à un extrême degré de sophistication mais aussi de sombres intrigues et des dépenses somptuaires qui pesèrent lourdement sur le destin du Royaume. Qu’en était-il en réalité ? Pourquoi Louis décide t-il au cours des années 1670 (la décision fut semble t-il définitivement prise en 1677) de fixer la cour àVersailles ?

Si sa relative méfiance par rapport à l’agitation Parisienne joue un rôle dans cette décision, rappelons-nous les frayeurs de la Fronde, nul doute que pour le Roi Soleil le départ du Louvre est un moyen d’imprimer sa marque dans l’Histoire de France. Passionné d’architecture et d’ordre, voulant plier la nature à sa volonté tout comme les hommes, la transformation d’un modeste relais de chasse en un vaste complexe curial est un acte éminemment politique. A bien des égards il signifie le passage de l’âge baroque, violent et chaotique à l’âge classique, qui se veut raison et unité.

Le Château de Versailles, symbole du règne de Louis XIV

Tout au long du règne, Versailles sera un immense chantier où travailleront jusqu’à 36 000 personnes. Le Roi participe largement à la conduite des travaux et s’entoure des meilleurs artistes de son temps. Ainsi Jules Hardouin-Mansart, chargé de diriger les travaux d'agrandissement et d'embellissement du château de Versailles à partir de 1678, et qui fut à l'origine de la création de la galerie des Glaces. On estime que la construction de Versailles représente, l’équivalent de 3 à 4% des dépenses annuelles de l’Etat, ce qui est à la fois considérable mais moins ruineux que ce que l’on a pu affirmer. Sans compter que ces dépenses constituent un investissement politique précieux.

Si Versailles va permettre de fixer la grande aristocratie au sein d’un système où le Roi exerce un contrôle renforcé, c’est aussi un moyen de promouvoir l’excellence de l’art et de la culture française dans l’Europe tout entière. Ainsi la cour Versaillaise devient-elle rapidement la grande référence pour les souverains Européens, qui n’auront de cesse de s’en inspirer.

Au sein de cette nouvelle cour, Louis incarne largement sa propre idée de la monarchie. La cour du Louvre des années 1660-1670, rappelait encore à bien des égards celle de Louis XIII. Il ne faut pas oublier non plus qu’elle restait aussi tributaire des fréquents voyages du Roi, tout comme les ministères. A Versailles l’ordre s’impose selon les conceptions mécanistes de l’époque. Tout gravite autour du Roi, astre et repère des courtisans. Louis XIV va mettre en scène sa vie, comme peu de souverains avant lui, avec un sens inné du spectacle. Un cérémonial élaboré rythme sa journée, qu’il s’agisse de son lever (à 7 heures 30 chaque jour), sa toilette, ses besoins naturels (accompagner le Roi lorsqu’il est à la chaise percée est un insigne honneur !), ses repas ou son coucher.

A Versailles, la principale préoccupation des courtisans reste l’étiquette et les nombreux conflits d’égo qu’elle peut entrainer. Louis saura en user avec un art consommé pour maintenir la noblesse dans un état de tension et de dépendance permanente. Poussés à tenir leur rang, les courtisans bien vite endettés, représentent d’autant moins une menace que leur présence à Versailles affaiblit leur influence en Province. C’est ainsi qu’à l’instar de nombreux auteurs l’on peut parler de véritable ‘domestication de la noblesse’. Noblesse qui ne justifie plus son rang et ses privilèges que par le service du Roi, à la cour ou sur les champs de bataille.

Néanmoins le système Versaillais, dont le maintien exige de constants efforts de la part du Roi, connait ses côtés sombres. Un tel rassemblement de puissants, aiguillonnés par la jalousie et la constante recherche de la faveur du Roi ne peut que devenir un lieu d’intrigues. Ainsi le scandale de l’affaire des Poisons (1679-1680), qui implique de très hauts personnages (comme la duchesse de Bouillon) rappelle que la vie du Roi et celle de ses proches reste à la merci de complots. Complots en partie motivés et favorisés par la vie sentimentale agitée de Louis.

Marié à la sage et prude Marie-Thérèse, Louis en a eu six-enfants dont un seul parviendra à l’âge adulte : Louis de France dit le Grand Dauphin. Le Roi ne se satisfait pas de cette relation conjugale terne et entretient diverses amours (les tentations ne manquent pas) adultères. On retiendra notamment parmi ses maitresses, sa belle sœur Henriette d’Angleterre ou encore la délicieuse Louise de la Vallière (qui lui fera cinq ou six enfants), mais surtout Madame de Montespan aMadame de Maintenon.

Madame de Montespan fit irruption dans la vie de Louis au cours de l’année 1666. Cette marquise ravissante dotée d’un esprit vif, fut pour beaucoup dans la prise de confiance en soi d’un Roi jusque là encore gauche et mal à l’aise avec les femmes. Odieuse avec ses rivales et bien décidée à conserver le Roi pour elle, la Marquise de Montespan donnera à Louis quatre enfants qui parviendront à l’âge adulte. Parmi eux, ses deux fils fils (le Duc du Maine aComte de Toulouse) joueront un rôle politique important. La relation passionnée et sensuelle qui unissait Louis et Mme de Montespan, est à certains égards révélatrice de l’éloignement du Roi par rapport à la religion. Malgré les sermons de Bossuet et le conformisme catholique du temps, Louis parvenu à la quarantaine restait l’esclave de ses sens.

Ce fut son dernier et grand amour qui le ramena à la Foi, ce qui ne fut pas sans conséquences politiques. Pour élever ses enfants, la Marquise de Montespan avait porté son choix sur Françoise d’Aubigné, veuve de Scarron un poète libertin. Intelligente et pieuse, sans pourtant renoncer aux plaisirs de l’amour, la veuve Scarron s’était fait remarquer pour son bons sens et son esprit. Sa fonction d’éducatrice des bâtards royaux lui permit de rencontrer le Roi. Ce dernier tomba progressivement sous le charme de celle qu’il fit marquise de Maintenon. Au-delà de la relation charnelle qui va les unir, existe entre eux une grande complicité intellectuelle, Françoise étant à même d’être une confidente compréhensive mais ferme pour le Roi.

Elle jouera ainsi un rôle de conseillère officieuse et ne sera pas pour rien dans le rapprochement du Roi avec les cercles dévots. Un retour à la foi, que marquera leur union secrète après la mort de la Reine et dont on ignore encore la date exacte (1683 ou 1688 ?).

De la révocation de l’Edit de Nantes à la Succession d’Espagne

Egaré dans le péché (selon les conceptions du temps) jusqu’au début des années 1680, Louis revenu à une pratique plus régulière de la religion catholique va se rapprocher peu à peu des options du parti dévot. Il ne faut cependant pas simplement y voir, l’acte d’un homme vieillissant (et à la santé de plus en plus fragile) mais aussi la décision longuement réfléchie d’un Roi qui ne cesse de repenser le rôle de la France en Europe. Les années 1680 sont celles de l’affirmation d’un bloc Protestant (Provinces-Unies puis Angleterre) rival de Paris, mais aussi d’une opposition renouvelée avec les Habsbourg dans la perspective de la succession d’Espagne.

Louis XIV a pour intérêt d’incarner le renouveau catholique afin de légitimer ses entreprises internationales. On le sait cela se traduira notamment, par ce que l’on cite souvent comme l’une des plus grandes fautes de son règne : la Révocation de l’Edit de Nantes. Cette décision est le résultat d’un long processus entamé sous le règne précédent et qui vise à mettre fin à l’exception religieuse française. En effet la France est l’un des très rares états d’Europe où cohabitent officiellement deux religions. Une situation mal vécue par Louis qui y voit une entrave à l’unité du Royaume et un danger politique potentiel. En effet il n’est pas sans ignorer que les rivaux protestants de la France (et au premier chef Guillaume d’Orange) répandent leur propagande au sein des milieux huguenots et y comptent un certain nombre d’alliés.

Louis entend parvenir à la fin du protestantisme dans son royaume, par la contrainte et le prosélytisme. Les grands nobles protestants sont poussés à la conversion, les huguenots les plus modestes se voient forcés d’héberger des soldats, ce qui donnera lieu aux terribles dragonnades. En 1685 l’ultime pas est franchi, lorsque l’Edit de Fontainebleau est proclamé. La Religion Prétendue Réformée (RPR) est interdite, le Royaume redevient un état où un seul culte est autorisé : le culte catholique.

Si un certain nombre de protestants de convertissent, de nombreux autres vont fuir la France et iront grossir les rangs des ennemis du Roi-Soleil, tant en Angleterre, qu’aux Pays-Bas et en Prusse. La France y perd peut être 200 000 sujets, dont de nombreux artisans et bourgeois réputés. Elle y gagne cependant un grand crédit auprès des puissances catholiques. L’Edit de Fontainebleau constituera d’ailleurs l’une des mesures les plus populaires du règne du Roi-Soleil et sera accueillie par un concert de louanges et de festivités. L’esprit de tolérance des Lumières était encore loin…

Les années 1680 marquées par la gloire Versaillaise et l’affirmation de l’unité religieuse du Royaume, sont aussi celles d’une politique extérieure agressive qui provoque un nouveau conflit européen. A partir de 1678, Louis (trop) sûr de sa force après la Paix de Nimègue tente d’agrandir son royaume en prenant parti du flou juridique institué par les divers traités européens antérieurs. Par un mélange subtil d’artifices juridiques (les fameuses Chambres de Réunion), d’achat des faveurs de Princes étrangers et de coups de force, le Roi-Soleil met la main sur divers territoires en Alsace, en Lorraine puis aux Pays-Bas Espagnols.

Devant cet expansionnisme à peine voilé se constitue une ligue défensive, la Ligue d’Augsbourg qui finir par réunir : les Provinces-Unies (Pays Bas actuels), la Suède, l’Espagne, le Brandebourg (futur royaume de Prusse), la Bavière, la Saxe mais aussi l’Angleterre et l’Autriche… Louis qui n’a pas su convaincre de la légitimité de ses revendications, se retrouve donc face à une alliance réunissant l’essentiel des puissances d’Europe. Le conflit qui va en résulter durera neuf ans (1688-1697).

Cette guerre de Neuf-Ans, constitue une épreuve terrible pour le royaume de France mais aussi un test pour la solidité du régime mis en place par Louis XIV. La France qui bénéficie de revenus importants, d’infrastructures développées et d’une unité de direction parvient à se mesurer une fois de plus à une coalition paneuropéenne. L’armée crée par Louvois, la Marine rêvée par Colbert et ce malgré certains revers parviennent globalement à prendre la main sur leurs adversaires.

L’empreinte du Roi sur les opérations, tout comme sur les diverses négociations est plus forte que jamais après 1691. Cette année voit en effet avec la mort de Louvois la fin du système ministériel initié depuis la chute de Fouquet. Jamais plus la France de Louis XIV ne connaitra de ministre disposant d’une vaste clientèle aux ordres.

1691 bien plus que 1661 représente l’avènement de la monarchie absolue. A 53 ans Louis doté d’une solide expérience, plus Roi-Soleil que jamais se consacre à sa tâche avec une passion étonnante. Chaque ministre rend compte de la moindre de ces décisions à Louis, qui d’ailleurs entretient avec habileté un flou artistique sur leurs attributions et compétences respectives. Aux clientèles ministérielles se substitue une monarchie ‘administrative’ qui contribuera largement à l’évolution politique ultérieure de la France. Néanmoins cette concentration des pouvoirs ne sera pas sans conséquences néfastes. Louis désormais entouré de courtisans, s’isole peu à peu dans un arbitraire royal qui le coupe des réalités du terrain.

Or pour la France des années 1690, celles-ci sont terribles. Les aléas climatiques de l’époque (le petit âge glaciaire, décrit par Emmanuel Le Roy Ladurie) ont des effets catastrophiques sur l’activité agricole. Aux famines qui en résultent, viennent s’ajouter les désordres politiques et les révoltes entrainés par la pression fiscale. Entre 1693 et 1694 la situation tourne au drame national et l’on estime le nombre de victimes à plus d’un million (sur 22 millions de sujets). Cette crise entraine l’émergence d’un mouvement diffus d’opposition à l’absolutisme royal, qui trouvera finalement à s’exprimer à la mort du Roi et au début de la Régence de Philippe d’Orléans.

Dans cette atmosphère de contestation, qu’alimente des débats religieux intenses (problématique du Jansénisme, mais aussi engouement pour le quiétisme) le Roi s’il continue son action réformatrice doit cependant renoncer à certains projets. Ainsi celui d’une refonte du système fiscal (en partie inspiré des réflexions de Vauban) n’aboutira jamais, avec de graves conséquences à long-terme pour l’avenir du Royaume. D’autre part Louis désireux de ménager les cercles Ultramontains (c'est-à-dire partisan du Pape contre les velléités d’autonomie de l’Eglise de France) fini par verser dans une orthodoxie religieuse répressive.

En 1697 lorsque la guerre de neuf ans prend fin par le Traité de Ryswick, le royaume de France apparait une fois de plus comme victorieux. Louis XIV se voit reconnaitre l’annexion de l’essentiel de l’Alsace ainsi que St Domingue. Néanmoins ce n’est là qu’une suspension d’armes, tous les regards étant tournés vers Madrid. Le Roi Charles II d’Espagne, que Louis a souhaité ménager en lui rendant les Pays-Bas Espagnols qu’il occupait, prépare alors sa succession. Cette dernière pourrait bien décider de l’avenir de l’Europe…

Le crépuscule du Roi-Soleil

Voilà prés de 35 ans que les principales puissances du continent attendent la mort du Roi « ensorcelé » (El Hechizado, c’est ainsi que l’on surnommait Charles II en raison de ses nombreuses infirmités)Charles II qui n’a jamais eu d’enfant est à la tête d’un immense empire, 23 couronnes, des possessions sur 4 continents…

La cour de Madrid grouille d’agents étrangers qui essaient de convaincre Charles et ses conseillers de rédiger un testament favorable à leurs souverains. Le Roi exsangue est sous l’influence de deux grands partis. Le plus puissant est certainement celui qui représente les intérêts de son cousin de Vienne, l’Empereur Léopold 1ehm. Face à cette camarilla pro Autrichienne, s’est constitué un parti pro Français qui après la paix de Ryswick apparait de plus en plus puissant. Charles II craint en effet qu’à sa mort son empire soit dépecé entre différentes puissances (et d’ailleurs divers accords de partage seront signés, mais jamais respectés) ce qui signifierait à terme la ruine de l’Espagne.

Le Roi ‘ensorcelé’ cherche donc à confier son héritage à un état suffisamment puissant pour en maintenir l’unité. Il finit par lui apparaitre que ce dernier ne peut être que la France, un choix qui lui a d’ailleurs été recommandé par le Pape en personne. Le 2 octobre 1700, Charles II mourant rédige un ultime testament qui fait de Philippe d’Anjou son légataire universel. Philippe d’Anjou n’est autre que le deuxième fils de Louis de France, le Grand Dauphin. Si Louis XIV accepte le testament, la maison de France montera donc sur le trône d’Espagne. Ce serait dépasser là, les rêves les plus fous de ses prédécesseurs Bourbon. Mais ce serait aussi mécontenter toutes les autres grandes puissances européennes et risquer une nouvelle guerre continentale.

Lorsque la nouvelle de la mort de Charles II parvient à la cour de Louis XIV le 9 novembre 1700, ce dernier est pleinement conscient de l’enjeu. Il sait que la France ne s’est toujours pas remise des guerres précédentes et que malgré son rapprochement avec le Pape, sa cause reste perçue comme illégitime à l’étranger. Après une longue réflexion, Louis prend la décision d’accepter le testament. Par un de ses coups de théâtre dont il fut si coutumier, il convoque son petit-fils à son lever et le présente aux courtisans avec ses simples mots : « Messieurs, voilà le Roi d’Espagne ! ».

Dans les mois qui suivent Philippe d’Anjou, devenu Philippe V d’Espagne va prendre possession de son nouveau royaume. Il est assisté dans sa tâche par un entourage français, largement influencé par Versailles. Cette véritable révolution diplomatique, qui permet à la France de tirer profit des richesses inouïes de l’Empire Espagnol devait conduire une fois de plus l’Europe au conflit. Après diverses tractations sans lendemain, l’Angleterre, les Provinces-Unies et l’Empereur déclarent la guerre à la France le 15 mai 1702.

Ces trois puissances sont bientôt rejointes par divers princes allemands (dont le Roi en Prusse) mais aussi par le Danemark. Financièrement les opérations sont assurées par une Angleterre en pleine expansion économique. Sur le plan politique la coalition anti-française est animée par trois personnalités exceptionnelles : le Prince Eugène de Savoie Carignan brillant général des armées autrichiennes, Heinsius l’avisé Grand pensionnaire de Hollande et John Churchill Duc de Marlborough arriviste génial et sans scrupules, mari de la favorite de la reine Anne d’Angleterre.

Face à triumvirat d’exception, le sort de l’alliance Franco-espagnole (à laquelle s’est greffée la Bavière, Cologne et une Savoie peu fiable) repose sur les épaules d’un Louis XIV sur le déclin. Le Roi Soleil est en effet entré dans une vieillesse douloureuse, marquée par la maladie et le poids d’une charge de plus en plus écrasante. Dans l’épreuve il favorise désormais la fidélité sur la compétence et accorde ainsi sa confiance à des chefs militaires loyaux mais médiocres, au premier chef le maréchal de Villeroy.

A la déclaration de guerre, le Royaume de France peut compter sur une armée d’environ 250 000 hommes et d’une marine considérable. Néanmoins face à elle ses ennemis accomplissent un effort militaire sans précédent : 100 000 hommes pour l’Empereur, 75 000 pour l’Angleterre, plus de 100 000 pour les Provinces Unies. Si la France a pour elle d’occuper une situation stratégique centrale, ses rivaux peuvent aisément la forcer à des efforts divergents. D’autre part la centralisation du système de commandement Français, où tout doit passer devant le Roi, prive les armées franco-espagnoles de la réactivité de leurs ennemies.

La Guerre de Succession d’Espagne, par son ampleur, sa durée et l’étendue de ses opérations (en Europe, mais aussi aux Amériques) préfigure les conflits mondiaux. Elle se caractérise aussi par une mobilisation des opinions publiques, à grand coup de propagande et de pamphlets. Elle participe ainsi de la longue maturation des consciences nationales qui bouleverseront l’Europe par la suite.

Les premières années sont à l’avantage de la France qui conserve une certaine initiative stratégique. L’Empereur qui doit affronter une révolte Hongroise soutenue par la France passe même très prés de la catastrophe en 1703. Néanmoins les divergences entre l’électeur de Bavière et le maréchal de Villars permettent aux armées autrichiennes de se ressaisir et de sauver Vienne. Dans les mois qui suivent la défection de la Savoie au profit de l’Empereur amorce un retournement de situation contre la France. Avec la prise de Gibraltar par les anglais en 1704 et la révolte protestante des Camisards, Louis XIV semble avoir définitivement perdu la main.

C’est le début d’une période extrêmement rude pour Louis et son royaume. Aux défaites militaires (Blenheim, Ramillies…) et à l’agitation intérieure viennent s’ajouter une fois de plus la colère de la nature. Le début de 1709 est celui de l’hiver le plus rigoureux du règne, le « Grand Hyver » selon la langue du temps. La Somme, la Seine, la Garonne sont prises dans les glaces tout comme le vieux port de Marseille. Les oiseaux gèlent vivant sur les branches des arbres, on ne coupe plus le pain qu’à la hache…Au dégel succèdent des précipitations records qui achèvent de ruiner les récoltes. Malgré tous les efforts déployés par la couronne, la famine est inévitable et tuera plus de 600 000 français.

La fin de règne

Le Roi isolé dans sa cour de Versailles, cède comme beaucoup au pessimisme. De telles calamités ne sont-elles pas le signe que Dieu désapprouve sa conduite ? Soutenu en ce sens par Madame de Maintenon, Louis se résigne à négocier la paix. Mais voilà les conditions proposées par les coalisées frisent l’insulte. Heinsius demande notamment à Louis XIV de s’engager à chasser par les armes, si besoin est, son petit fils du trône d’Espagne, qui doit revenir à Charles III le nouvel empereur. Faire la guerre à son petit-fils au profit de l’Autriche ? C’est une condition à laquelle Louis ne peut se résigner. La guerre continue…

La guerre continue, mais la France est épuisée et la France a faim. Des émeutes éclatent un peu partout, le Dauphin lui-même manque se faire lyncher par la foule à Paris. On demande la Paix et du Pain. La vindicte populaire n’épargne même plus le roi et son entourage, notamment Madame de Maintenon. Beaucoup hésitent encore à s’attaquer au monarque sacré et préfèrent donc accuser son épouse secrète des pires crimes. D’autres s’en référent à Ravaillac et Brutus, dans des affiches qui rappellent celles que l’on retrouvera en 1792. Louis accuse le coup et congédie Michel Chamillart, le contrôleur général des Finances, qui servira de bouc-émissaire. Pour la première fois un ministre du Roi-Soleil est chassé par la pression extérieure.

La crise politique de 1709 trouve son aboutissement dans l’une des dernières grandes initiatives de Louis et certainement l’une des plus étonnantes. Le 12 juin 1709 le roi adresse au peuple une lettre pour lui expliquer sa politique et les raisons de la poursuite de la guerre. Cet appel au peuple, traduit les limites de l’absolutisme Louis quatorzien. On ne demande plus aux FRANÇAIS (le mot est écrit en majuscules) d’obéir, mais bien de soutenir le Roi, en bons patriotes. Ce texte que Jean-Christian Petifils qualifie de « Churchillien » va connaitre un très large succès. Très largement diffusé, lu jusque sur les champs de bataille, il va contribuer à un sursaut national qui stupéfiera l’Europe.

En 1709 les armées françaises ont du se replier sur le « Pré Carré » et abandonner l’Italie et l’Allemagne. Mais que ce soit au siège de Tournai où à Malplaquet elles font payer chèrement toute avancée aux troupes des coalisés. Face à cette résistance inattendue et les nouveaux sacrifices qu’elle entraine, la coalition commence à se fissurer. A Londres Marlborough entre en disgrâce et l’on commence à dissocier les intérêts du nouveau Royaume-Uni (l’Angleterre et l’Ecosse se sont unies en 1707) de ceux de Vienne. Les Britanniques placent désormais leurs projets coloniaux et commerciaux au dessus de la compétition entre Vienne et Paris. Ils sont prêts à sortir du conflit à condition de renforcer leurs possessions outre-mer. Du côté de l’Empereur on comprend que l’Espagne est définitivement perdue (les partisans des Habsbourg y sont repoussés par les Franco-espagnols). Nakonec všichni válečníci čelí vyčerpání svých financí a úspor. Jednání proto pokračují.

Skončí v letech 1712-1713 vUtrechtský kongres. Výsledkem je pýcha místa pro vznikající koncept rovnováhy sil (i kolektivní, je-li ambiciózní). Filip V. si zachovává trůn Španělska, ale pro sebe a své potomky se musí vzdát trůnu Francie. Francie si zachovává své předchozí výboje (Alsasko, Franche-Comté, Artois, Roussillon), ale postoupí Acadii Angličanům. Pokud jde o císaře, ten následně získá zpět španělské Nizozemsko (zajištěné nizozemskými posádkami) a milánské.

Louis XIV vítá tuto smlouvu o to větší úlevu, že osud v předchozích měsících těžce dopadl na jeho rodinu. V roce 1711 jeho syna porazili neštovice, následujícího roku jeho vnuk a nový dědic:Vévoda z Burgundskaje také nemocí smetena. Následníkem trůnu byl tehdy dvouletý chlapec s křehkým zdravím: jeho pravnuk, budoucí Ludvík XV. Tato situace otevírá dveře celé řadě intrik a spiknutí, které ohrožují stabilitu království.

Král Slunce, který si je vědom rizik, která to představuje, zahrne v roce 1714 do řady svých dvou bastardů: vévody z Maine a hraběte z Toulouse. Jedná se o inovaci, která porušuje nepsané zákony království (řekněmeZákladní zákony) a který vyvolá další nárůst protestů. Tváří v tvář tomu, co považujeme za konečný projev absolutistické svévole, plánujeme a konspirujeme a připravujeme Francii na vyváženou monarchii (politickou váhou šlechty), která bude zdrojem inspirace pro liberální teoretiky. z 18. století.

Za regenta svého pravnuka si král vybral svého synovce: Philippe d´Orléans. Muž považovaný za náladového a libertinského se zdá a priori blízký straně aristokratické anti-absolutistické reakce. Nezná dobře tohoto kompetentního a vysoce vzdělaného důstojníka, který je nepochybně nejednoznačný, ale kdo bude vědět, jak uchovat podstatnou část politického dědictví Bourbonů.

Takto ujištěný o svém nástupnictví bude Ludvík XIV žít své poslední měsíce v těžké atmosféře poznamenané tíhou nahromaděného zármutku a trápení. 9. srpna 1715 si král Slunce stěžoval svým lékařům na bolest v levé noze. 21. dospějeme k závěru, že je ovlivněna gangrénou. Lékaři poznali jejich bezmocnost a 26. 26. Louis přivedl svého dědice k jeho posteli. Říká jí těchto pár slov: „Drahé dítě, stanete se největším králem na světě, nikdy nezapomeňte na povinnosti, které dlužíte Bohu. Nenapodobujte ve válkách; snažte se vždy udržovat mír se svými sousedy, abyste svým lidem ulevili, jak jen můžete ... »Král Slunce tváří v tvář smrti zůstává jasný a neskrývá své lítosti.

Rozhodnut učinit ze své smrti podívanou, jako to udělal se svým životem, zajistí, aby jeho dvořané byli svědky jeho agónie. Nakonec, jak říká: „Sledovali celý můj život; je spravedlivé, že mě vidí dokončit. „Jeho poslední starostí bude být v míru s Bohem, jehož soudu se bude bát až do poslední chvíle. 1ehm Září 1715, kolem 8:45 ráno vydechl naposledy. 72 let vlády právě skončilo. Učením se nového Fredericka Williama I.ehm Pruska prohlašuje: "Pánové,theKrál je mrtvý! ". Vše je řečeno ...

Století Ludvíka XIV

Jak dosáhnout spravedlnosti a na několika řádcích posoudit výsledky efektivní vlády 54 let? V roce 1661 byla Francie, nad níž měl vládnout Ludvík XIV., Stále nově vznikající mocností, jejíž hranice byly vydány na milost a nemilost obklíčení, které na ni uvalili Habsburkové. V roce 1715 se jednalo o první vojenskou mocnost v Evropě, vybavenou bezpečnými hranicemi a bezkonkurenční kulturní prestiží.

Láska ke slávě a válka krále Slunce však bude stát Francii modernizaci jejích hospodářských a finančních struktur, které z dlouhodobého hlediska zajistí triumf jejího britského rivala. Království, které se angažuje v absolutismu, což je příliš velká zátěž pro jediného muže, by se nedokázalo zbavit sociálně-ekonomických archaismů, které tak těžce ovlivní jeho budoucnost.

Navzdory všemu se panovníkovi podařilo prosadit se jako ztělesnění principu jednoty národa. Domestikací šlechty, kdysi tak bouřlivou, mobilizací všech energií směrem k jedinému cíli, ukotví Ludvík XIV. V národní kultuře myšlenku institucionálního budování, dědictví a společného zájmu všech Francouzština.

Jak sám řekl tak dobře: “Odcházím, ale stát vždy zůstane ... “

Bibliografie

- Lucien Bély, Louis XIV: největší král na světě, Gisserot, kol. Historie, 2005

- Louis XIV. Muž a král, biografie Thierry Sarmant. Tallandier, 2014.

- Století Ludvíka XIV. Kolektivní, Tempus 2017.

- Louis XIV, biografie J.C Petitfila. Tempus, 2018.


Video: Discover Palace of Versailles documentary en


Komentáře:

 1. Samutilar

  Chci s tebou mluvit, mám co říct.

 2. Dotaxe

  Zasáhli jste značku. V něm je něco a je to dobrý nápad. Podporuji tě.

 3. Fegal

  Docela správný! It seems to me it is excellent idea. Souhlasím s tebou.

 4. Sicheii

  A ano

 5. Jaryl

  Užitečný argument

 6. Everton

  An incomparable phrase, I like it :)

 7. Fridolf

  Jeden bůh ví!Napište zprávu